Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Από την πλευρά της η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να επιτρέψει τη χειρόγραφη υποβολή των δηλώσεων μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οταν πρόκειται για δηλώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.

Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης και μη αντιμετωπίσιμης τεχνικής αδυναμίας.
Εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: