Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Έκλεισε το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ για την βουλή παραδέχεται και ο ΠΦΣ. Συμμετέχουμε στο τρόπο εφαρμογής των ηλεκτρονικών πωλήσεων.

PFS
Αθήνα, 17/7/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1673
Προς 
Όλους τους Φαρμακοποιούς


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά την εναρμόνιση  της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία από τον Απρίλιο 2013 ισχύουν νέες ρυθμίσεις για την λειτουργία του φαρμακευτικού εμπορίου (φαρμακαποθήκες - φαρμακεία).

Η οδηγία απαιτεί καθιέρωση  νέων κανόνων διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων που δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά συστήματα των Κρατών μελών.
Συγκεκριμένα  απαιτεί  νέο τρόπο διάθεσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και ζητά ρυθμιστικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας για την διακίνηση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) και των φαρμάκων εκτός θετικής λίστας.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρότεινε στον Υπουργό Υγείας  ειδική ρύθμιση που κατοχύρωνε την πώληση των συγκεκριμένων φαρμάκων μόνο από τα φαρμακεία.
Η ρύθμιση αυτή τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά από παρέμβαση του ΕΟΦ, αλλά  με τρόπο που δεν ικανοποιούσε τον ΠΦΣ και έθετε σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία.
Η σχετική διάταξη απεσύρθη τελικά με παρέμβαση του ΠΦΣ, στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, από τον Υπουργό Υγείας. 
Κατόπιν αυτών ο ΠΦΣ θα συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την εφαρμογή ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσα από τα φαρμακεία με μια πανελλήνια πλατφόρμα που θα ελέγχεται από τον ΠΦΣ και το Υπουργείο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η τιμή και η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των προϊόντων που θα διακινούνται, συνεκτιμώντας και την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή εμπειρία.
Όλες οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο είναι προϊόν αυθαίρετης  σκέψης και παραπληροφόρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: