Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τελευταία υπάρχει πολύ παραφιλολογία σχετικά με τις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ, και επειδή μερικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι παίζουν με την φωτιά σας ενημερώνω για το θέμα αυτό, παραθέτοντας σας το ΦΕΚ 1446 , Β’ 2013, άρθρο 11, εδ. 3. (σελ.21855) :

«…………………3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρμάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησης. Για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. η αναγραφόμενη λιανική τιμή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη λιανική τιμή,….»

Επίσης σας παραθέτω την άποψη του κ.Βασίλη Σερέτη , αντιπρόεδρο της ΕΦΕΧ , ο οποίος στην ηλεκτρονική εφημερίδα HEALTH VIEW αναφέρει ότι:

«…οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ θα πρέπει να απελευθερωθούν από τα μέσα του 2013, να διευρυνθεί η λίστα ΜΗΣΥΦΑ με μετατροπή 40 έως 50 προϊόντων από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα και να εισαχθούν νέα φάρμακα στην αγορά. Με τις κινήσεις αυτές θα δημιουργηθούν σοβαρές θετικές αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία.»

Τέλος, σας ενημερώνω ότι τον Μάρτιο του 2013 υπήρξε έγγραφη συμφωνία μεταξύ ΠΦΣ και ΕΦΕΧ για
« ….την ανάγκη εναρμόνισης της τιμολογιακής πολιτικής των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με το καθεστώς τιμών που επικρατεί στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.»

Κ.Λουράντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: