Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : " Νομιμοποίηση ... αφαίμαξης " !!!

Aθήνα, 25 Ιουλίου 2013 

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΣΑ

Στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο και νόμο πλέον του Κράτους (ν.4172), στο άρθρο 100, αναφέρονται σχετικά εδάφια που αφορούν την υποβολή λογαριασμών και τον έλεγχο τους.

Ειδικότερα :

Α) εδ. 2 : «…Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα».

Β) εδ. 6 , το οποίο είναι σχετικό με το «χαράτσι» που έχει επιβληθεί με σύμφωνη γνώμη του Π.Φ.Σ. πρός τους φαρμακοποιούς για τον έλεγχο των συνταγών τους, σύμφωνα με την σύμβαση που έχει προσυπογράψει ο Π.Φ.Σ.

«…..6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών κανόνων και ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.»

Όπως αντιλαμβάνεστε με νόμο πλέον του Κράτους η δαπάνη για τον έλεγχο των λογαριασμών μας, θα βαρύνει από τούδε και στο εξής, αποκλειστικά και μόνο εμάς. 


Αντιλαμβανόμαστε πλέον όλοι, το γιατί τόσο καιρό ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Συλλόγου, αντιδρούσε στην πρόταση του ΦΣΑ και άλλων Συλλόγων για άμεση καταγγελία της σύμβασης που είχε υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ για την επιβάρυνσή μας αναφορικά με τα έξοδα εκκαθάρισης των λογαριασμών μας (0,04 ευρώ ανά συνταγή).

Οι απανωτές παρατάσεις της ισχύος της εν λόγω σύμβασης είχε προφανώς σκοπό να κερδηθεί χρόνος μέχρι την νομιμοποίησή της, με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίσθηκε και έγινε πλέον νόμος του Κράτος.

Η συνεχιζόμενη εκ μέρους του Π.Φ.Σ. σύμπλευση με συμφέροντα που δεν έχουν σχέση με τον κλάδο μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και μας αναγκάζει να επισημάνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση είτε γνώριζαν είτε όχι την όλη μεθόδευση, συμμετείχαν σ’ αυτή και οφείλουν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗΤΕΣ! ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΤΕ ΚΑΡΙΟΛΕΣ!