Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Real News: Το νέο μνημόνιο για την υγεία

 Της Αιμιλίας Σταθάκου 

Συνταγογράφηση γενοσήμων σε ποσοστό 60% και αύξηση της κινητικότητας του υγειονομικού προσωπικού Για το 2014 η φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει να μειωθεί κατά 500 εκατομμύρια ευρώ 
Βαθύ νυστέρι στη δημόσια υγεία, με νέες περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Έλληνα ασθενούς, ζητεί η τρόικα βάσει του νέου μνημονίου που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Το προσχέδιο του αναθεωρημένου μνημονίου, θέτει ως βασικό στόχο τη σταθεροποίηση των εξόδων στον τομέα της δημόσιας υγείας στο 6% του ΑΕΠ - ή και πιο χαμηλά. Για το 2014 η φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει να μειωθεί κατά 500 εκατομμύρια ευρώ και να επιβληθεί η κατανάλωση γενοσήμων σε ποσοστό 60% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων! Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ζητούνται οριζόντιες περικοπές και μειώσεις στις τιμές. Έτσι δίνεται η χαριστική βολή στον κλάδο των φαρμακοποιών, με περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους τους, ενώ εισάγονται αυστηρές διαδικασίες συνταγογράφησης, που δένουν τα χέρια των γιατρών (για παράδειγμα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει υποχρεωτικό ποσοστό συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων σε όλους τους γιατρούς). Ακόμη, ανοίγει η πόρτα σε ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα, που μπορούν πλέον να «αλώσουν» τη φαρμακευτική αγορά. Τέλος, προβλέπεται η αύξηση της κινητικότητας του υγειονομικού προσωπικού -συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών- σε όλο το εύρος των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας.
Όπως επισημαίνεται στο προσχέδιο, «τα μέτρα στοχεύουν στην εξοικονόμηση κεφαλαίων από την αγορά φαρμάκου, ώστε το 2013 οι εξωνοσοκομειακές δαπάνες να φτάσουν τα 2,371 δισ. ευρώ και οι νοσοκομειακές δαπάνες τα 0,66 δισ. ευρώ».
Ο στόχος είναι η δημόσια εξωνοσοκομειακή δαπάνη να μην ξεπερνά το 1%του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δισ. ευρώ, το 2014 (από 2,4 δισ. ευρώ). Η συνολική δημόσια δαπάνη στον τομέα του φαρμάκου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5% του ΑΕΠ το 2013 και το 1,3% του ΑΕΠ το 2014. Όπως διευκρινίζεται στο προσχέδιο του αναθεωρημένου μνημονίου, «τα έκτακτα μέτρα για την εφαρμογή του στόχου συνίστανται σε οριζόντια μείωση τιμών ή παράβολο συμμετοχής στη λίστα, σε περίπτωση αποτυχίας του μηχανισμού claw back, ο οποίος μόλις πρόσφατα νομοθετήθηκε». Πριν από την εκταμίευση της δόσης η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει το μερίδιο των γενοσήμων στο σύνολο των φαρμάκων (εξωνοσοκομειακών, δικαιολογούμενων) ώστε να φτάσει το 60% (σε ποσότητα) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο ΕΟΠΥΥ θα προσφέρει επιπρόσθετα κίνητρα και θα ενεργοποιήσει μηχανισμούς για να εξασφαλίσει την αντικατάσταση με γενόσημα, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος μέτρησης ποσοστού συνταγογράφησης για τους γιατρούς.
Ένα σύστημα «μεγάλου αδερφού» καθιερώνεται για την παρακολούθηση της συνταγογράφησης των γιατρών, το οποίο αποτελείται από:
1.Λεπτομερείς μηνιαίες ελεγκτικές αναφορές σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ιατρικά κέντρα και στα νοσοκομεία, καθώς και στους παρόχους που έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Οι αναφορές αυτές θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο προσωπικό των ΕΚΤ και ΔΝΤ.
2.Αναλυτικές τριμηνιαίες αναφορές συνταγογράφησης και δαπανών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση γενοσήμων και τη χρήση off patent φαρμάκων.
Επίσης, ζητούνται «λεπτομερείς αναφορές σχετικό με τη μεμονωμένη αντιμετώπιση της συνταγογράφησης από τους γιατρούς σε σχέση με τον μέσο όρο αντίστοιχων γιατρών (βάσει ειδικότητας, φόρτου εργασίας), τόσο στα ιατρικά κέντρα και στα νοσοκομεία, όσο και στους παρόχους που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και μέσω ειδοποίησης όταν αθετούνται οι κανόνες συνταγογράφησης».

Τα περιθώρια κέρδους

 Η ενημέρωση αυτή θα παρέχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ θα εκπονείται επίσης ετήσια μελέτη που θα περιλαμβάνει τον όγκο και την αξία συνταγογράφησης του κάθε γιατρού σε σχέση με τους συναδέλφους του και με τις οδηγίες συνταγογράφησης, τη συνταγογράφηση γενοσήμων από τον κάθε γιατρό συγκριτικά με τα πρωτότυπα φάρμακα και τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών.
Για τους φαρμακοποιούς ζητείται -με βάση τη μελέτη για την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους στα φαρμακεία-να μειωθούν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους τους στο 15%, αρχής γενομένης από την 1 η Ιανουαρίου 2014.
Σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων, ζητείται από την κυβέρνηση να προχωρήσει -πριν από την εκταμίευση της δόσης- σε μείωση αυτομάτως κατά 50% στην τρέχουσα μέγιστη τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων μόλις λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας της πατέντας.
Ωστόσο, προβλέπεται ότι πλέον οι παραγωγοί θα μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι τον αυξημένο ανταγωνισμό. Επίσης, ορίζεται η μέγιστη τιμή του γενόσημου στο 40%της τιμής του πρωτότυπου φαρμάκου με την ίσια δραστική ουσία κατά τη λήξη της περιόδου αποκλειστικότητας της πατέντας.
Έπειτα από αυτή την πρώτη μείωση, η τιμή των γενοσήμων θα οριστεί στο 80% της μειωμένης τιμής των φαρμάκων εκτός πατέντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: