Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Τα πρώτα αποτελέσματα από Αττική


Σε 834 έγκυρα: 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 345,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 146, 
ΠΑΝΦΑΣΥΝ 110, 
Αναμόρφωση 69
Αγωνιστική Πρωτοβουλία 64,
Πανεπιστημονική 64, 
Δημοκ.Συνεργασία 36, 

Δεν υπάρχουν σχόλια: