Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Πρώτη παράταξη η Φαρμακευτική Συμμαχία στον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας

Εγγεγραμμένα μέλη: 3507
Ψήφισαν: 2584
Συμμετοχή: 73,68%

ΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ ΔΣ:

ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1004 (38,85% - 4 ΕΔΡΕΣ)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 396 (15,33% - 1 ΕΔΡΑ)
ΠΑΝΦΑΣΥΝ: 346 (13,39% - 1 ΕΔΡΑ) 
ΔΗΠΑΚ: 216 (8,4% - 1 ΕΔΡΑ)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 199 (7,7% - 1 ΕΔΡΑ)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ: 173 (6,70% - 1 ΕΔΡΑ) 
ΔΗΜΣΥΝ:123 (4,76%)

Για το πειθαρχικό συμβούλιο, οι τρεις πρώτες παρατάξεις εκλέγουν από έναν υποψήφιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: