Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Είναι πολύ σημαντικό που όλοι οι φορείς γύρω από το φάρμακο καθώς και τα κόμματα της Βουλής δήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους στην πρόθεση του Υπουργού Ανάπτυξης να απελευθερώσει την πώληση των ΜΥ. ΣΥ. ΦΑ. από τα φαρμακεία.

Πουθενά όμως δεν διαβάσαμε ούτε και ακούσαμε για την σίγουρη όπως φαίνεται, απελευθέρωση της τιμής αυτών των φαρμάκων από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την ... σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας!!!

Όπως όλοι γνωρίζουν, η απελευθέρωση της τιμής των ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. είναι το πρώτο βήμα για την διάθεση τους από τα super markets και αυτό διότι η σημερινή σταθερή και πολύ μικρή τιμή τους δεν επιτρέπει στα τελευταία να κερδοσκοπήσουν!


Πιστεύουμε, ότι με την απελευθέρωση της τιμής τους θα δοθεί στην Κυβέρνηση η δικαιολογία που απαιτείται, ώστε αφ´ ενός μεν να ρίξει το βάρος της ... αύξησης της τιμής τους στα φαρμακεία, αφ´ εταίρου δε να τα δώσει προς βορά στα super markets στις διαφημιστικές εταιρίες και στα ΜΜΕ!

Τα παιχνίδια γύρω από το φάρμακο, οι παραπλανητικές δηλώσεις των συναρμόδιων υπουργείων και η κερδοσκοπία εις βάρος των φαρμακοποιών αλλά και των πολιτών πρέπει να σταματήσει αμέσως!

Τα φάρμακα είτε συνταγογραφούνται είτε όχι, δεν προσφέρονται για επικοινωνιακά και άλλα παιχνίδια!

Για την Π.Φ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Κωνσταντίνος Λουράντος
Ανδρέας Σοφιανόπουλος
Ηλίας Χαλιγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: