Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Η νέα αγορανομική διάταξη


Μόλις πληροφορήθηκα ότι στην επικείμενη αγορανομική διάταξη συμπεριελήφθει άρθρο που αφορά τις εκπτώσεις μέχρι 10% που θα κάνουν οι εταιρείες κατ' ευθείαν προς τα φαρμακεία.

Αν πράγματι αληθεύει, τότε οι εταιρείες θα υποχρεούνται να αποδίδουν επί πλέον στον ΕΟΠΥΥ το ... χονδρεμορικό κέρδος για το ποσόν των φαρμάκων που πούλησαν προς τα φαρμακεία παρακάμπτοντας τις φαρμακαποθήκες.

Αυτό ουσιασικά το άρθρο καταργεί τις εκπτώσεις των εταιρειών προς τα φαρμακεία και μάλιστα κατά παράνομο τρόπο αφού ο ΕΟΠΥΥ δεν αποτελεί συνδιαλλασσόμενο μέρος και ως εκ τούτου δεν δύναται να λάβει ... έκπτωση από κάποιον με τον οποίο δεν ....κάνει εμπορική πράξη...

Επί πλέον θα δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να επιλέγουν πελάτες και να διαμορφώνουν στην αγορά μια κατάσταση η οποία θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική θέση των φαρμακοποιών.

Συνεπώς είναι ένας νέος φόρος υπέρ ΕΟΠΥΥ και αν πράγματι τελικά ισχύει μπορεί να μην είναι και σύννομος....

Δεν υπάρχουν σχόλια: