Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ενημέρωση ΦΣΑ για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κυριολεκτικά στο παραπέντε που αφορά στην έκδοση των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ καθώς και στη συγκεντρωτική κατάσταση.


Συνοπτικά για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Η συγκεντρωτική κατάσταση των φαρμάκων, για τον μήνα Ιανουάριο τουλάχιστον, περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα, είτε είναι ΦΥΚ, είτε πρόκειται για εμβόλια.
 
Στο τελικό ποσό εμπεριέχεται το 1 Ευρώ ανά συνταγή που κρατήθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συνταγών από τους ασφαλισμένους, και αυτό το ποσό πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να έχουμε το τελικό πληρωτέο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ.

Τα προγράμματα του φαρμακείου, έχουν ενημερωθεί και παρόλο που η συγκεντρωτική κατάσταση περιέχει όλα τα φάρμακα, εντούτοις στο πεδίο των τιμολογίων σας εμφανίζει δύο τιμολόγια, τα οποία πρέπει να εκδώσετε και που αφορούν το ένα εμβόλια και το άλλο όλα τα υπόλοιπα φάρμακα.

Σας αναφέρουμε το εξής παράδειγμα:


Συγκεντρωτική κατάσταση φαρμακείου με αιτούμενο ποσό 20.000 Ευρώ. Σε αυτό το ποσό εμπεριέχεται το ποσό των 300 Ευρώ που προέρχεται από τις κρατήσεις του 1 Ευρώ ανά συνταγή.
Το αιτούμενο ποσό στην πραγματικότητα είναι 20.000 – 300 = 19.700 Ευρώ, το οποίο καλείται να μας πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ.

Έστω ότι από τα 20.000 Ευρώ, τα 2.000 Ευρώ αφορούν εμβόλια με επιβάρυνση 30 Ευρώ για τις συνταγές τους και τα 18.000 Ευρώ αφορούν τα υπόλοιπα φάρμακα με επιβάρυνση 270 Ευρώ (300-30=270 Ευρώ). Τον διαχωρισμό αυτόν τον κάνει αυτόματα ο υπολογιστής σας.

Για τα εμβόλια εκδίδουμε το εξής τιμολόγιο:


Αξία εμβολίων: 2.000 Ευρώ Μείον Επιβάρυνση 30 Ευρώ = 1.970 Ευρώ
Αποφορολογούμε το ποσό αυτό και βρίσκουμε την καθαρή αξία που είναι 1.850 Ευρώ.
Συνεπώς το τιμολόγιο αυτό θα εκδοθεί με καθαρή αξία: 1.850 Ευρώ + Φ.Π.Α 120 Ευρώ = 1.970 Ευρώ που αποτελεί το πληρωτέο ποσό για τα εμβόλια.


Για τα υπόλοιπα φάρμακα εκδίδουμε το εξής τιμολόγιο:


Αξία φαρμάκων: 18.000 Ευρώ μείον επιβάρυνση 270 Ευρώ = 17.730 Ευρώ
Αποφορολογούμε το ποσό αυτό και βρίσκουμε την καθαρή αξία που είναι 16.648 Ευρώ
Συνεπώς το τιμολόγιο αυτό θα εκδοθεί με καθαρή αξία: 16.648 + ΦΠΑ 1.082 Ευρώ = 17.730 Ευρώ που αποτελεί το πληρωτέο ποσό για τα φάρμακα.

Για την επαλήθευση αθροίζουμε τα δυο πληρωτέα ποσά των τιμολογίων που πρέπει να μας βγάζουν το ίδιο ποσό που προκύπτει από τη συγκεντρωτική κατάσταση αφαιρούμενης της επιβάρυνσης του 1 Ευρώ.
Πληρωτέο ποσό για εμβόλια 1.970 + 17.730 Ευρώ για λοιπά φάρμακα = 19.700 Ευρώ.

Συγκεντρωτική κατάσταση:
20.000 € φάρμακα – 300 € επιβάρυνση = 19.700 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δυο αυτά τιμολόγια θα πάρουν τη θέση του ενός τιμολογίου που εκδίδαμε για τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: