Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΚΙΝΕΦ : Σχέδιο πλήρης εξόντωσης μικρών φαρμακείων μέσα στους κόλπους του ΠΦΣ?


Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι κάποιοι μέσα από το ΠΦΣ προσπαθούν να βρουν τρόπους να απαγορεύσουν τις χονδρικές πωλήσεις μεταξύ φαρμακείων στα καλλυντικά και τα παραφάρμακα θέλοντας να χαντακώσουν ακόμα περισσότερο τα μικρά φαρμακεία και να ενισχύσουν τα μεγάλα και τα e-shop καθώς μόνο αυτά μπορούν να παίρνουν τις υψηλές κλίμακες και τις υψηλές εκπτώσεις από τις εταιρίες. 

Η πώληση χοντρικής στο τομέα των καλλυντικών γίνεται σήμερα σε τοπικό επίπεδο όπου 3-4 μικρομεσαία φαρμακεία παίρνουν μαζικές παραγγελίες από εταιρίες για να εξασφαλίσουν καλύτερη έκπτωση και τα μεταπωλούν μεταξύ τους. 
Εμείς ρωτάμε τον πρόεδρο του ΠΦΣ αν υπάρχει τέτοια πρόθεση απαγόρευσης της συγκεκριμένης άτυπης συνεργασίας φαρμακείων. Αν πραγματικά ενδιαφέρετε για τα μικρομεσαία φαρμακεία και θέλει να τα βοηθήσει δίνοντας τη δυνατότητα  να αγοράζουν μαζικά ακόμα και  ΜΥΣΥΦΑ από τη στιγμή που απελευθερώνεται η τιμή, όπως επιτρέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Έχουμε ξεκάθαρη θέση ως ΚΙΝΕΦ ότι οι συνενώσεις φαρμακείων θα ξεκινήσουν από το επίπεδο των αγορών και γι αυτό αγωνιζόμαστε. Ζητήσαμε και ζητάμε από τοπικούς βουλευτές και το υπουργείο ανάπτυξης κι άλλα ευνοϊκά μέτρα συνενώσεων φαρμακείων και συνεργασιών. Αν κάποιοι θέλουν να σταθούν εμπόδιο σε αυτό ας βγουν μπροστά και ας το πουν ξεκάθαρα στο σύνολο των φαρμακοποιών. Να δούμε ποιοι είναι και τι συμφέροντα εκπροσωπούν. 
Επί της ευκαιρίας θα θέλαμε να ρωτήσουμε επίσης τον πρόεδρο του ΠΦΣ  τι κάνει με τα e-shop και τη δικτυακή πλατφόρμα που υποσχέθηκε προεκλογικά και έχει αφήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίς κανόνες. 
Τι κάνει και τι έκανε με το κατάλογο των συμπληρωμάτων διατροφής που ενώ μας υποσχέθηκε προεκλογικά για light βιταμίνες είδαμε σχεδόν όλες τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής στη λίστα των ΣΜ.


Υ.Γ. 
Να θυμίσουμε επίσης σύμφωνα με το γνωστό Δικηγόρο κ. Καπώνη η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει ακόμα και τη χονδρική πώληση φαρμάκων σε καταστήματα-πρόσωπα (φαρμακεία που έχουν άδεια λιανικής) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ που προβλέπει τα εξής: «17. Χονδρική πώληση φαρμάκων: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό ή εξαγωγή φαρμάκων εκτός από τη διάθεση φαρμάκων στο κοινό· οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται με τους παρασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους, τους εισαγωγείς, άλλους χονδρεμπόρους ή με τους φαρμακοποιούς και τα πρόσωπα που έχουν άδεια ή είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν φάρμακα στο κοινό σε ένα κράτος μέλος». Πράγματι, από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ότι και οι φαρμακοποιοί (με φαρμακεία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν χονδρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι η κάθε εθνική νομοθεσία τους έχει χορηγήσει άδεια λιανικής πώλησης (άρθρο 77 παρ. 2 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ).

Για περισσότερα κλικ κάτω 

Εκ της ΚΙΝΕΦ- Συμμαχία για τη Θεσσαλονίκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: