Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 
 Ανοικτή επιστολή
Προς Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια η λήψη μέτρων που αφορούν το επάγγελμα είναι διαρκής και τις συνέπειες αυτών βιώνουμε στο μέγιστο βαθμό όλοι. Δυστυχώς δεν διαφαίνεται πως υπάρχουν πολλές ελπίδες για εύκολες και βέβαιες λύσεις. Θεωρώντας τέσσερις βασικούς άξονες που ήδη μας απασχολούν ή τίθενται διαρκώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καταθέτουμε τις εξής προτάσεις και παρακαλούμε όπως μελετηθούν και συζητηθούν από το ΔΣ του ΠΦΣ.


1)  Η διαμόρφωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπους Φ.Σ., οι οποίοι θα το διαμορφώνουν λαμβάνοντας υπόψιν τις γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
 Ο μέγιστος αριθμός εβδομαδιαίας λειτουργίας των φαρμακείων να είναι 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων υπερωριών. Υπέρβαση του 48ωρου, προκειμένου για φαρμακεία που έχουν ενταχθεί στο διευρυμένο ωράριο του Ν.4052, θα προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση και δεύτερου φαρμακοποιού στα φαρμακεία αυτά.
 Η αρμοδιότητα κατάρτισης και διαμόρφωσης του πίνακα εφημεριών και διανυκτερεύσεων να εξακολουθεί να αποτελεί  αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητα των Φ.Σ.

2) Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της υγείας, ένα έργο το οποίο από την πρώτη ημέρα στηρίξαμε και επικροτούμε την εφαρμογή του. Ωστόσο, στα πλαίσια της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται μέτρα τα οποία πολλές φορές αποδεικνύονται κοινωνικά άδικα, προβληματικά στην εφαρμογή τους και ίσως αναποτελεσματικά ως προς το προσδοκόμενο από την πλευρά της πολιτείας όφελος.
Οι φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να δεχόμαστε  μέτρα που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε οικονομικές παραμέτρους και συχνά αγνοούν την ανάγκη του πληθυσμού για αξιοπρεπή φαρμακευτική περίθαλψη. Προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια νέα μέτρα στην κατεύθυνση της περικοπής της φαρμακευτικής δαπάνης, ζητάμε :
 Tην ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών συνταγογράφησης, μέσω της επιβολής απαγορευτικής ρήτρας για κάθε περίπτωση παρατυπιών στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
(Δε μπορεί το σύστημα να συνεχίσει επιτρέπει  τη συνταγογράφηση π.χ. 2 συσκευασιών φαρμάκου με 30 δισκία και δοσολογία 1ημερησίως σε συνταγή μηνός, ή τη συνταγογράφηση φαρμάκου εντελώς άσχετου με την ειδικότητα του ιατρού,  και λοιπές περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα το σύστημα e-syntagografisi αποδεικνύεται ανεπαρκές.)
3)   Το φάρμακο είναι αγαθό, απαραίτητο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της διατήρησης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Είναι αντικείμενο μακροχρόνιας επιστημονικής μελέτης και διαρκούς επίβλεψης. Ο ειδικός επιστήμονας που εμπλέκεται σε όλα τα στάδια από την έρευνα έως την παραγωγή και τη διάθεση είναι πάντα ο φαρμακοποιός. Στο πρόγραμμα σπουδών της φαρμακευτικής, όλα τα φάρμακα μελετώνται ταξινομημένα είτε σύμφωνα με τις χημικές τους ιδιότητες, είτε με τη φαρμακολογική ή τη θεραπευτική τους δράση, είτε με τα φαρμακοτεχνικά τους χαρακτηριστικά.  Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, παρατηρούμε του αρμόδιους κρατικούς φορείς να αντιμετωπίζουν τα φάρμακα λαμβάνοντας υπόψιν οικονομικές παραμέτρους κατά πρώτο λόγο, υποβαθμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των φαρμάκων, των φαρμακοποιών και των φαρμακείων.
Το φάρμακο, ο φαρμακοποιός και το ανεξάρτητο φαρμακείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και κάθε προσπάθεια διαχωρισμού θα επιφέρει απρόβλεπτα και επιζήμια αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία, το ασφαλιστικό σύστημα και τις δαπάνες υγείας. Ο ρόλος και του φαρμακοποιού και του φαρμακείου πρέπει να είναι σταθερός και  αδιαπραγμάτευτος για όλα τα φάρμακα, είτε αυτά ονοματίζονται  Φ.Υ.Κ. , είτε Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.,  είτε εμβόλια και βιολογικοί παράγοντες, είτε διαφορετικά.
Ζητάμε
Να μελετηθούν ενέργειες που να αποσκοπούν στην αναγνώριση ως επαγγελματικού δικαίωματος αποκλειστικά του φαρμακοποιού της διάθεσης όλων των φαρμάκων,   η οποία (εξαιρουμένων των φαρμάκων των οποίων η χορήγηση απαιτεί  εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα) να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα ανεξάρτητα φαρμακεία.
4) Θεωρούμε στη δεδομένη χρονική στιγμή ιδιαίτερα σημαντικό να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ασκηθεί κάθε δυνατή πίεση προς τους αρμόδιους για την θεσμοθέτηση και άμεση εφαρμογή του νέου Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Παρακαλούμε όπως θέσετε το ζήτημα στο επόμενο ΔΣ και όπως μας ενημερώσετε για το αν και ποιες ενέργειες έχουν γίνει περί αυτού σε συνεργασία με τον υπουργό υγείας κ.Γεωργιάδη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Φ.Σ. Λασιθίου                          Φ.Σ. Ηρακλείου                  Φ.Σ. Ρεθύμνου                     Φ.Σ. Χανίων
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας  Ο πρόεδρος Η γραμματέας  Ο πρόεδρος Η γραμματέας  Ο πρόεδρος  Η γραμματέας

Φουράκης Θ. Μαυροειδής Ν.  Τσικανδηλάκης Ι. Σκουλά Κ.     Βαρδιάμπασης Κ. Ψυχαράκη Ε. Κατσαράκης Μ. Μουντάκη Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: