Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΟΥ Δ.Τ. ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 7/2/2014
Αριθμ. Πρωτ. 451
Προς
Τον Υπουργό Υγείας
Κύριο Άδωνι Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος νέου Δελτίου τιμών φαρμάκων 

Κύριε Υπουργέ

Προκειμένου να ορίσετε  με Υπουργική Απόφαση την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τιμών φαρμάκων που θα καθορισθούν με το υπό  έκδοση Δελτίο Τιμών, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
1. Κατά την 4η Συνεδρίαση του Τεχνικού Κλιμακίου (30/8/2013) που συγκροτήθηκε με απόφασή σας, αποφασίσθηκεομόφωνα ότι κατά τις ανακοστολογήσεις φαρμάκων θα παρέχεται μεταβατική περίοδος διάθεσης των αποθεμάτων διάρκειας 15 ημερών για τους χονδρεμπόρους και 45 ημερών για τα φαρμακεία. Σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η «καθαρή» μεταβατική περίοδος που παρέχεται στα φαρμακεία είναι 45-15 = 30 ημερών.
2. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις η μεσοσταθμική μείωση των τιμών θα έχει  μεν μονοψήφιο ποσοστό, αλλά σε πολλά φάρμακα η μείωση των τιμών είναι της τάξεως των 20% ή 30%.
3. Ο φαρμακοποιός βεβαίως γνωρίζει από τις αρχές του χρόνου ότι επίκειται γενναία μείωση τιμών φαρμάκων, αλλά δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ή να επιτύχει την προώθηση πώλησης κάποιων φαρμάκων , αφού η συνταγογράφηση  και κατ΄ επέκταση η πώληση των φαρμάκων είναι επιλογή του γιατρού.
Με άλλα λόγια όσο και αν γνωρίζουμε ότι επίκειται μείωση τιμών, δεν μπορούμε να επιτύχουμε σοβαρή μείωση αποθεμάτων, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η δυνατότητα εκτέλεσης των αναγραφομένων συνταγών.
4. Δεν είναι συμβατό ούτε με τη λογική, ούτε με τους κανόνες της αγοράς, το φαινόμενο μετά από κάθε ανακοστολόγηση φαρμάκων να διαθέτουμε φάρμακα σε λιανικές τιμές κατώτερες από τις χονδρικές τιμές στις οποίες τα προμηθευτήκαμε.
Υπενθυμίζουμε  ότι η μείωση τιμών που αναμένεται είναι η 13η συνεχόμενη τα τελευταία τρία χρόνια, με αντίστοιχες ζημιές των φαρμακείων και λόγω της μείωσης της αξίας των αποθεμάτων και λόγω των πωλήσεων σε τιμές κάτω του κόστους.
5. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πίεση για να συγκρατηθεί η δημόσια  φαρμακευτική δαπάνη , αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα 12.000 φαρμακεία της  χώρας υπέστησαν ήδη την τελευταία τριετία μείωση των εισοδημάτων τους της τάξεως του 60%, αλλά είναι ανεπίτρεπτο με το επικείμενο δελτίο τιμών να υποστούν και μία εφάπαξ απώλεια της τάξεως των 5.000 - 10.000 ευρώ, ανά φαρμακείο.
6. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση  του τεχνικού κλιμακίου και να ορισθεί ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των νέων τιμών για τα φαρμακεία, η τελευταία ημέρα του Μαρτίου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σ΄αυτή τη περίπτωση δεν αποφεύγεται η ζημιά των φαρμακείων , απλώς περιορίζεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: