Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Δ.Καραγεωργίου: ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 13/3/14

   Η Τρόικα «βοήθησε» 4 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιρλανδία) να περάσουν μέσα από την κρίση και απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλά η ελαττωματική δομή της και οι μέθοδοι εργασίας της χτύπησαν από πίσω την εθνική κυριαρχία και τα συμφωνημένα σημεία της διαφάνειας και της επεξήγησης των ενεργειών της. Έτσι αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου μετά τη μεγάλη συζήτηση της Πέμπτης πάνω στο πόρισμα της επιτροπής που διερεύνησε τα έργα της Τρόικας στις χώρες αυτές.

Ένα δεύτερο ψήφισμα ελεεινολογεί την ευρύτατη δημιουργία αρνητικών αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων όπως τις εμπνεύσθηκε η Τρόικα για την απασχόληση και την πρόνοια και συνηγορεί να υπάρξουν αναθεωρήσεις των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.


Το πρώτο ψήφισμα που αφορά την αναφορά των Othmar Karas και Liem Hoan-Ngoc εγκρίθηκε με ψήφους 448 υπέρ 140 κατά και 27 απουσίες. Το δεύτερο ψήφισμα που αφορά την ειδική αναφορά στην εργασία και τις κοινωνικές υποθέσεις από τον Alejandro Cercas εγκρίθηκε με 408 ψήφους υπέρ 135 κατά και 63 απουσίες.
Στα ψηφίσματα φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα έπρεπε να είναι ενήμεροι για όλες τις αρνητικές επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων ακόμα κι αν οι υπουργοί οικονομικών έπαιρναν την πολιτική ευθύνη πάνω τους.

Οι 3 ανεξάρτητοι οργανισμοί της Τρόικας είχαν άνιση κατανομή ευθυνών μεταξύ τους, είχαν διαφορετικές εντολές και επίσης διαφορετικό τρόπο συνδιαλλαγής και δομή λήψης αποφάσεων. Είχαν διαφορετικά επίπεδα καταμέτρησης στην κάθε χώρα που εξέτασαν. Τα εθνικά κοινοβούλια ήταν πολύ συχνά έξω από τις διαδικασίες και είχαν αφεθεί μακράν των λεπτομερών ενημερώσεων.
Η Τρόικα πήρε ενός μεγέθους μέτρα που ταιριάζουν σε όλους και πολύ συχνά ήταν απρόθυμη να τα παρατήσει ακόμα κι όταν έβλεπε καθαρά ότι δεν «έβγαιναν».

Οι υπουργοί οικονομικών ειδικότερα κατηγορούνται στα ψηφίσματα γιατί μέσα στο Eurogroup απέτυχαν να δώσουν καθαρούς και σταθερούς δείκτες προς την Comission και επίσης απέτυχαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην ικανότητα να είναι τα τεχνικά πρόσωπα που αποφασίζουν.
Οι συνθήκες που επιβλήθηκαν για να υπάρξει οικονομική βοήθεια προς τις χώρες αυτές έβαλαν σε σοβαρό κίνδυνο τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ. Επειδή άφηναν ελάχιστο χρόνο για την εφαρμογή και προσαρμογή των μέτρων και επειδή δεν υπήρχε πραγματική αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων στις διάφορες κοινωνικές ομάδες.
Η ανεργία αυξήθηκε ιδίως ανάμεσα στους νέους που οδήγησε πολλούς από αυτούς στη σύγχρονη μετανάστευση και πολλές μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν. Τα ποσοστά φτώχειας αυξήθηκαν δραματικά και περιλαμβάνουν τη μεσαία τάξη.

Συστάσεις

Σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η διαφάνεια και οι δεσμευτικοί κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας των 3 οργανισμών που απαρτίζουν την Τρόικα με τρόπο που ρυθμίζουν τους τομείς εργασίας καθενός. Πρώτης προτεραιότητας είναι η ανάδειξη νέας επικοινωνιακής πολιτικής. 

 • Να γνωρίζουν όλοι τι κάνουν, τι θα κάνουν και με ποιο στόχο, και ποιο προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
 • Μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής πρέπει να περιλαμβάνουν και να έρχονται και απόplan B όταν το plan A αποδεικνύεται λάθος.
 • Τα Μνημόνια από όπου προκύπτουν οι ενέργειες θα πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις διαστάσεις των κοινωνικών παραγόντων και της εργασίας.
 • Κάθε χώρα που τίθεται κάτω πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να έχει και επιπλέον μια Task Forceειδικά για την ανάπτυξη.
 • Τελικά πρέπει να γίνεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να υπάρχει πραγματική επεξηγησιμότητα και διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.
 • Πρέπει να υπάρξει δραστική εποπτεία της Τρόικας όπου η συμμετοχή του ΔΝΤ να είναι προαιρετική.
 • Η ΕΚΤ να είναι παρούσα μόνο σαν «σιωπηλός παρατηρητής» και ο ρόλος της Comission να αναληφθεί από ένα νέο όργανο το «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» (EMF).

Στο δεύτερο ψήφισμα καλείται η Comission και το Council να δώσουν την ίδια προσοχή στις κοινωνικές ανισορροπίες όπως κάνουν και στα μακροοικονομικά μεγέθη. Τα μέλη – κράτη και η ΕΕ πρέπει να θέσουν ένα γενικό σχέδιο ανάκαμψης των θέσεων εργασίας αφού όπως ισχυρίζονται το χειρότερο μέρος της οικονομικής κρίσης πέρασε.
Ειδικότερα πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα με το να ανασκευάσουν το σύστημα πίστης. 

Η Comission, η ΕΚΤ και το Eurogroup θα πρέπει να αναθεωρήσουν όλα τα μέτρα που τέθηκαν άμεσα στον κοινωνικό τομέα και η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει με κάθε επαρκή οικονομική πηγή την παλινόρθωση τωνstandards κοινωνικής προστασίας. ……………………………………………………………..

Τα παραπάνω ψηφίσματα δεν περιγράφουν την συζήτηση που έγινε ούτε την αντίδρασητου επιτρόπου κ. Rehnόταν στριμώχθηκε. Δε λένε λεπτομερώς για τις αναφορές στην Υγεία και τους κοινωνικούς παράγοντες στην Ελλάδα ειδικά, όπου η εγχώρια πλευρά φάνηκε δοτική (είναι το πιο απαλό επίθετο που χρησιμοποιώ έναντι αυτών που ακούστηκαν στην Ευρωβουλή).

Δε λένε για το «επαχθές» του χρέους στα μέτρα που ονομάζονται μεταρρυθμίσεις και δημιουργούν καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης στην υγεία. Μαζί με αυτά που ακούστηκαν στη συζήτηση, αλλά και περιεχόμενα στην αναφορά της επιτροπής ειδικά για την υγεία και τα κοινωνικά ζητήματα ήταν και δικές μου ανησυχίες όπως τις είχα ανεβάσει στα εγχώρια blogs ένα μήνα πριν.

 • Γιατί ειδικά στην Ελλάδα επιμένετε για οροφή φαρμακευτικής δαπάνης 2 δις?
 • Γιατί το μοντέλο του μηχανισμού σταθεροποίησης ποσοστού μας κέρδους στο 15% να εφαρμοστεί στην Ελλάδα?
 • Δεν είδατε τα κοινωνικά φαρμακεία και τι σημαίνει για την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας μας?
 • Δεν είδατε τα νοσοκομεία μας χωρίς φάρμακα και υλικά?
 • Δεν είδατε το 1,5εκ μακρόχρονους ανέργους?
 • Δεν είδατε τα 250000 ελληνόπουλα, τον αφρό του Ελληνικού πνεύματος, στη σύγχρονη μετανάστευση που δε φέρνει μεταναστευτικό συνάλλαγμα και πληρώνει φόρους και κοινωνική ασφάλιση στα ξένα κράτη?
 • Δεν είδατε τα κρατικά φαρμακεία?
 • Δεν είδατε τα 12000 φαρμακεία που πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουν τα μισά?
 • Δεν είδατε τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης?
 • Δεν……………………………………………………………………………
Στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα έγινε η προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να τραβηχτεί ο χρόνος προς τα πίσω. Η κάθε πλευρά για τους δικούς της λόγους. Η κυβέρνηση βέβαια ήταν σε πιο μειονεκτική θέση αφού έπρεπε οπωσδήποτε να εξασφαλίσει τις δόσεις της ενίσχυσης με το άγχος κάλυψης του ομολόγου 10 δις που λήγει στις αρχές Μαΐου. Έτσι λοιπόν θέματα όπως τα φάρμακα και τα φαρμακεία είτε για λόγους πολιτικής μετατίθενται για τον Ιούνιο είτε υποκύπτουν και υποχωρούν στις πιέσεις της Τρόικας και θα τα δούμε άμεσα να κατατίθενται στη Βουλή (πχ. ωράριο, ΜΥΣΥΦΑ). Όλα είναι τόσο ρευστά ώστε ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων που θεωρητικά έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομολογία και νομοθεσία μπορεί να πάψει να συζητιέται ή μπορεί να επιβληθεί την επόμενη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Η Τρόικα στο τελείωμά της προσπαθεί να επιβάλλει ένα μοντέλο φαρμακείου στην Ελλάδα πρότυπο για όλη την Ευρώπη. 

Λογικά δε θα έπρεπε να φοβόμαστε. Έχουμε «υπουργό φαρμακοποιών», έχουμε βαστάζους συμβούλους που δίνουν μάχη για μας, έχουμε όμως και κακό εαυτό που δίνει επιχειρήματα στις απαιτήσεις της Τρόικας. Φυσικά έχουμε και κοινοβούλιο που αυτή τη φορά θα προσέξει περισσότερο στο τι ψηφίζει, κυρίως λόγω των επερχόμενων Ευρωεκλογών. 

Όμως στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναδείχθηκε ο τέταρτος σωματοφύλακας όπως το χαρακτήρισε μια Γαλλίδα Ευρωβουλευτίνα. Ο τέταρτος ένοχος είναι το Eurogroup που λειτουργεί ερήμην των ευρωπαϊκών θεσμών και επιβάλλει μέτρα εναντίον του ευρωπαϊκού δικαίου. Και επειδή έχουμε όλα αυτά για αυτό ανησυχούμε σφόδρα. Είμαι σίγουρος ότι ο επόμενος κιόλας μήνας θα δημιουργεί ένα καινούριο περιβάλλον φαρμακείων. Ο διαχωρισμός της έννοιας φαρμακοποιού από την έννοια φαρμακείο είναι επί τάπητος. H έννοια του φαρμακείου σε αντιδιαστολή με την εισαγωγή της  έννοιας του corner φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων φροντίδας υγείας.
Τα γεγονότα που σας ανέφερα έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα ευρύτερης πολιτικής που θα σας αναπτύξω σε επόμενο σημείωμα.

Δημήτρης Καραγεωργίου

Υ.Γ.1: Θερμές ευχαριστίες στον Ευρωβουλευτή Alejandro Cercas.
Υ.Γ.2: Με τα Μνημόνια φαίνεται ότι δεν τελειώνουμε. Ας είναι οι κινητοποιήσεις μας αντίδραση όχι μόνο σ’ αυτά που ανακοινώθηκαν από το tool kit του ΟΟΣΑ, αλλά και στο καινούριο μοντέλο προληπτικών κρατικών διασώσεων με τίτλο «Χρηματοδότηση έναντι μεταρρυθμίσεων» που είναι μπροστά μας. Το πείραμα θα έχει έναρξη την Ελλάδα.
Δε μου διαφεύγει ότι όλη η φασαρία στο Ευρωκοινοβούλιο και όλη η φασαρία που έγινε στην Αθήνα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Τρόικα ουσιαστικά προετοίμασε στο έδαφος για το πείραμα που θα έχει μηνιαίους και όχι γενικούς ετήσιους ή τριμηνιαίους στόχους. Λέγεται ότι και η διαδικασία συνδιαλλαγής θα αντιστραφεί. Η διαπραγμάτευση θα έχει προηγηθεί των όρων και όχι το αντίθετο. Θα υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του DGECFIN κάθε μήνα. Έρχεται η επόμενη φάση αναμόρφωσης του ασφαλιστικού και ό,τι δεν συμφωνηθεί τώρα είναι προαπαιτούμενο για το επόμενο πρόγραμμα. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε συνεχή συναγερμό.
ΔΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: