Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

50 άτομα της πλειοψηφούσας παράταξης απέρριψαν πρόταση για διαφάνεια στην επιλογή φαρμακείων ασφαλείας.

Στη Γ.Σ. 14/3 κατέθεσα πρόταση για 3μελή επιτροπή εκτός ΔΣ που θα δημιουργούσε καρτέλες φαρμακείων ασφαλείας με συγκεκριμένα κριτήρια όπως νέα φαρμακεία, φαρμακεία χαμηλού τζίρου κ.α. και οι οποίες θα ήταν αναρτημένες ώστε αν υπάρχουν ενστάσεις να εξετάζονται. Οι καρτέλες θα είχαν σειρά όπως οι καρτέλες εφημεριών ώστε να ξέρει ο καθένας πότε θα είναι φαρμακείο ασφαλείας. Μια φορά το χρόνο θα υπήρχε η δυνατότητα να προσθέτονται και νέα φαρμακεία με αίτησή τους εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια που θα είχαν τεθεί. Λυπάμαι αλλά τα 50-60 άτομα που έμειναν στο τέλος και αποτελούνταν από τη πλειοψηφούσα παράταξη το καταψήφισε. Δε πειράζει, ως μέλος του ΔΣ προσωπικά δεσμεύομαι στο πλαίσιο της διαφάνειας που θέλω να υπάρχει στο σύλλογο ότι θα το κάνω πράξη όταν οι συνθήκες αλλάξουν και θα αλλάξουν.


Χρήστος Ξανθόπουλος 
Μέλος ΔΣ ΦΣΘ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: