Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Κλείδωμα επιλογής γενοσήμου: ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τρίτη 11/3/2014 το απόγευμα παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς να υποδεικνύουν τη χορήγηση γενοσήμου φαρμάκου στους Ασθενείς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό οικ.3457 ΥΑ (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014).

Η υπόδειξη γενοσήμου φαρμάκου από τον ιατρό θα γίνεται μέσω της επιλογής γενοσήμου φαρμάκου στην αναζήτηση φαρμάκου κατά την καταχώρηση της συνταγής και σ’ αυτή την περίπτωση θα εκτυπώνεται κάτω από την αντίστοιχη δραστική η παρατήρηση «Ο ιατρός έχει υποδείξει γενόσημο φάρμακο». 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της ανωτέρω Υπουργικής: «Εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο, κατά την εκτέλεση της συνταγογράφησης δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο. Eφόσον ο ασθενής επιλέξει φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης, πληρώνει το σύνολο της διαφοράς επιπλέον της θεσμοθετημένης συμμετοχής του». 

Δηλαδή μπορεί να χορηγηθεί μη γενόσημο φάρμακο μόνο κατόπιν επιλογής του ασθενούς, οπότε αυτός θα καταβάλλει και το σύνολο της διαφοράς επιπλέον της θεσμοθετημένης συμμετοχής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: