Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Πέφτει και το ιδιοκτησιακό

Μετά τα ΜΥΣΥΦΑ, συμφωνία κυβέρνησης - τρόικας και στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Από Βασίλη Βενιζέλο

Μαζί με την συμφωνία για τα θέματα των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ), συμφωνία επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και των επικεφαλής της αντιπροσωπείας της τρόικας και στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων.

Σύμφωνα με όσα είχε γράψει εγκαίρως το ygeia360.gr, οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της τρόικας έθεταν σταθερά, καθόλο το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων, θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τα φαρμακεία, δηλαδή ζητούσαν να φθάσουμε ακόμη και στη δυνατότητα ιδιώτης μη φαρμακοποιός να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσλαμβάνει ταυτόχρονα τους αναγκαίους φαρμακοποιούς.

Φαίνεται ότι σε αυτό το θέμα, λοιπόν, επήλθε συμφωνία του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με τους επικεφαλής της αντιπροσωπείας της τρόικας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, ότι ο ιδιώτης μη φαρμακοποιός θα συνεργάζεται εταιρικά με φαρμακοποιό προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.
http://www.ygeia360.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: