Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Επιστολή προς Υπουργό Υγείας - περί αύξησης ή μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης

Κύριε Υπουργέ,
Διαβάζοντας από τα ΜΜΕ περί φαρμακευτικής δαπάνης η οποία ξεφεύγει θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: με βάση τα στοιχεία καταθέσεων των μελών μας - που βρίσκονται στη διάθεση σας όποτε το επιθυμείτε - εύκολα διαπιστώνει κανείς τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα για τα 8μηνα δαπάνης μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Απριλίου 2013 σε σύγκριση με Σεπτέμβριο 2013 έως και Απρίλιο 2014. Πιο συγκεκριμένα ο Σεπτέμβριος 2012 και οΣεπτέμβριος 2013 έτρεξαν με την ίδια ακριβώς δαπάνη (πρόκειται περί μεγάλης μείωσης μιας και η δαπάνη Σεπτεμβρίου 2012 περιλαμβάνει 17 ημέρες άρση πίστωσης). ΟΟκτώβριος 2013 ήταν 23% χαμηλότερος από τον Οκτώβριο 2012. Ο Νοέμβριος 2013 ήταν 15,75% χαμηλότερος από τον Νοέμβριο 2012. Ο Δεκέμβριος 2013 ήταν 5% πάνω από τονΔεκέμβριο 2012 (πρόκειται όμως για πλασματική αύξηση μιας και τον Δεκέμβριο 2012 είχαμε 19 μέρες άρση πίστωσης). Ο Ιανουάριος 2014 ήταν 14,20% χαμηλότερος από τονΙανουάριο 2013, ο Φεβρουάριος 2014 ήταν επίσης 14,20% χαμηλότερος από τονΦεβρουάριο 2014. Ο Μάρτιος 2014 χαμηλότερος 20,60% από το Μάρτιο 2013. Και οΑπρίλιος 2014 24,40% χαμηλότερος από τον Απρίλιο 2013.

Επίσης συγκρίνοντας την τρέχουσα ανά μήνα δαπάνη ο Φεβρουάριος 2014 ήταν 9,6% μικρότερος από τον Ιανουάριο 2014, ο Μάρτιος 2014 7,9% μικρότερος από το Φεβρουάριο 2014 ενώ η δαπάνη  Μαρτίου και Απριλίου 2014 ήταν ακριβώς η ίδια. Σας ενημερώνουμε πως συνολικά για τα αντίστοιχα 8μηνα δηλ στη συνολική δαπάνη η μείωση «έτρεξε» με ρυθμό 17,90%. Τα παραπάνω αποδεικνύουν πως τουλάχιστον όσον αφορά στο Σύλλογό μας η δαπάνη τρέχει κάτω και από τα όρια που έχει θέσει η Τρόικα, αναρωτιόμαστε λοιπόν πως βγαίνει θετική η αύξηση δαπάνης με βάση τα λεγόμενά σας όταν σε έναν από μεγαλύτερους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας τα στατιστικά αποδεικνύουν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Έχοντας λοιπόν στα χέρια σας το όπλο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τη δαπάνη που τρέχει σε κατά τόπους Συλλόγους και να ελέγξετε πιθανές μεγάλες αποκλίσεις και σε όποιες περιοχές βρεθούν τέτοιες να λάβετε μέτρα ώστε να περιοριστεί η πιθανή σπατάλη διότι αφενός με τις flat μειώσεις τιμών αλλά και του ποσοστού κέρδους η ζημιά μοιράζεται επί δικαίων και αδίκων κι αφετέρου με τον τρόπο αυτό δε θα πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε πως η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε περί ουσιαστικής παραγραφής χρεών μεγάλων επιχειρήσεων (πχ ναυπηγεία Σύρου, Ελευσίνας κλπ) το μόνο που πετυχαίνετε είναι να κινήστε σε πορεία αντίθετη από την πολιτική που δηλώνετε πως πρεσβεύετε εσείς και η κυβέρνηση σας. ΌΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ κε Υπουργέ και όχι άλλη εξοντωτική ασφυξία στα συνήθη υποζύγια  -φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους.


Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: