Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Δικαιότερος τρόπος στις επιστροφές του ΣΥΦΑ

ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης Όμιλος Επιχειρήσεων  Με απόφασή του Δ.Σ. από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 τροποποιείται η επιβάρυνση (-5%) των ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ που επιστρέφετε. Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι η''επιβράβευση" της πιστότητας των μετόχων και πελατών αλλά ταυτόχρονα και η αποφυγή διαχείρισης μεγάλου όγκου ληξιπροθέσμων που έχουν αγορασθεί από τρίτους προμηθευτές.
Η επιβάρυνση αυτή θα είναι πλέον ανάλογη του όγκου των επιστροφών σας σε σχέση με τις αγορές που κάνατε από τον ΣΥ.ΦΑ. το αμέσως προηγούμενο κάθε φορά 6μηνο. Έτσι λοιπόν:
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 0,00% - 0,40% των αγορών σας,
θα επιβαρύνεστε με    0% επί της τρέχουσας αξίας τους.
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 0,41% - 1,00% των αγορών σας
θα επιβαρύνεστε με    3% επί της τρέχουσας αξίας τους.
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 1,01% - 2,50% των αγορών σας
θα επιβαρύνεστε με    4% επί της τρέχουσας αξίας τους.
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 2,51% - 4,00% των αγορών σας
θα επιβαρύνεστε με 8% επί της τρέχουσας αξίας τους.
  • Για επιστροφές ληξιπροθέσμων φαρμάκων & Π/Φ αξίας 4,01% & ΑΝΩ των αγορών σας
θα επιβαρύνεστε με 10% επί της τρέχουσας αξίας τους.
Συνάδελφοι,
Η ύπαρξη της επιβάρυνσης αυτής στις επιστροφές σας, που ισχύει εδώ και 10ετίες, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΣΥ.ΦΑ. επιβαρύνεται με ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασίας αλλά και χώρου.Αυτά προκαλούν ένα υψηλό extra κόστος στον Συνεταιρισμό το οποίο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει πλέον να διαμοιράζεται ισότιμα μεταξύ των φαρμακείων που κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας.
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 ΛΑΖ. ΦΑΡΣΑΚΗΣ                                   ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.                                        Γραμματέας Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: