Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Νεώτερες οδηγίες για τη κατάθεση συνταγών από τον ΦΣΘ

1. Όλες οι συνταγές φαρμάκων και ΦΥΚ (δείτε ΕΔΩ τη λίστα των ΦΥΚ) των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της κάθε συνταγής όπως: ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις, σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας, λοιπά δικαιολογητικά χορήγησης) ταξινομούνται και αριθμούνται ανά ημέρα, και καταχωρούνται στη νέα κατάσταση υποβολής που έχει υποδείξει η ΚΜΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ). Για τις οδηγίες συμπλήρωσης της συγκεντρωτικής κατάστασης πατήστεΕΔΩ
Στο τέλος του μήνα, χωρίζονται σε δύο ματσάκια, ένα με όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά και ένα με όσες έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα).
Οι συνταγές με τα εμβόλια-ορούς-παράγωγα αίματος που εκτελούνται από 1-2-2014 και μετά, εκτελούνται και αριθμούνται χωριστά, κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο στο λογαριασμό του φαρμακείου. Για την δαπάνη των προϊόντων αυτών θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή).
Οι συνταγές ανασφαλίστων πολιτών κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο και μπαίνουν στον ίδιο φάκελο του φαρμακείου μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Δεν απαιτείται ξεχωριστός φάκελος και δεν απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης γι' αυτές τις συνταγές. Απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή). Οι συνταγές αυτής της κατηγορίας δεν διαχωρίζονται σε φάρμακα και εμβόλια και τιμολογούνται όλες μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Από τους δικαιούχους γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής αλλά και του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού.
Τα παραπεμπτικά αναλωσίμων διαβήτη, γραμμένα αποκλειστικά στο πρότυπο που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (για τα επιπλέον κουπόνια ΕΔΩ), καταχωρούνται και αριθμούνται ξεχωριστά από τις συνταγές φαρμάκων. Οδηγίες για την υποβολή των αναλωσίμων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στη σακούλα με τις συνταγές και εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή). Επιπρόσθετα, από 1/5/2013, τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή e-dapy (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
α. Η ΣΚΠ αφορά συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις ορών, εμβολίων, παραγώγων αίματος και αναλωσίμων ΔΕΝ καταχωρούνται με τις συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη ΣΚΠ από 1-2-2014.
β. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο για τα αναλώσιμα υλικά και ένα για ορούς εμβόλια και παράγωγα αίματος και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».
γ. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων ή για τιμολόγιο εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.
2. Εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση σε τρία (3) αντίτυπα (σε όλα να αναγράφεται πάνω δεξιά ο κωδικός ΔΙΛΟΦ και όλα με σφραγίδα και υπογραφή) και τιμολόγιο (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, προς τον ΕΟΠΥΥ. Για τις οδηγίες συμπλήρωσης του τιμολογίου πατήστε ΕΔΩ.
Από την κατάθεση ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (συνταγές Φεβρουαρίου), είναι υποχρεωτική η υποβολή (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) του εντύπου "Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" που κατατίθεται μαζί με τα τιμολόγια και την συγκεντρωτική κατάσταση του Φαρμακείου (πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις οδηγίες έκδοσης του συνοδευτικού σημειώματος από την πύλη https://www.eopyykmes.gr).
Προσοχή: Η αξία του ποσού του τιμολογίου πρέπει να συμπίπτει ακριβώς με το αιτούμενο ποσό που αναφέρει η συγκεντρωτική κατάσταση. Το rebate, ακόμη και για τιμολόγια άνω των 35.000 Ευρώ (εξαιρούνται τα ΦΥΚ, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα,άρθρο 24, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), υπολογίζεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ.
3. Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα εξής: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Κηφισίας 39, 15123, Μαρούσι, ΑΦΜ: 997478553, ΔΟΥ Αμαρουσίου. τηλ. 2103729795, 2103666324, 2106871770, 2106871771, 2106871772, 2106871773.
4. Κατάθεση των συνταγών, αποκλειστικά στο Σύλλογο  τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του μήνα. Το ωράριο κατάθεσης για όλες τις ημέρες είναι 08.00 έως 15.00.
Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συνταγών (PHARMASSISTANCE τηλ. 2310551336, κ.α.)
Προσοχή: Αποφεύγετε να καταθέσετε τις συνταγές την τελευταία ημέρα γιατί ενδεχόμενη καθυστέρηση θα στερήσει το δικαίωμα πληρωμής του λογαριασμού!
5. Οι συνταγές θα είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στις γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ. Αν δεν χωράνε σε μια σακούλα θα χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ή όσες είναι απαραίτητες.
Έξω από κάθε σακούλα θα αναγράφονται:
 • επωνυμία φαρμακείου,
 • ο αριθμός σύμβασης ΕΟΠΥΥ που θα βρείτε στο site του Συλλόγου μας, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (εάν δεν υπάρχει, συμπληρώστε το ΑΦΜ του φαρμακείου),
 • το αιτούμενο ποσό φαρμάκων,
 • το αιτούμενο ποσό των εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος,
 • το αιτούμενο ποσό των συνταγών (φάρμακα και εμβόλια μαζί) των ανασφαλίστων
 • το αιτούμενο ποσό αναλωσίμων διαβήτη,
 • το συνολικό αιτούμενο ποσό (φάρμακα συν εμβόλια συν ανασφάλιστοι συν αναλώσιμα διαβήτη),
 • ο κωδικός ΔΙΛΟΦ,
 • έτος και μήνας αναφοράς και
 • συνολικό πλήθος συνταγών φαρμάκων, ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος, συνταγών ανασφαλίστων και παραπεμπτικών αναλωσίμων σακχάρου που υποβάλλονται.
Μην χρησιμοποιείτε μαρκαδόρο για να γράψετε έξω από τη σακούλα γιατί μουτζουρώνει αμέσως. Αρκεί απλό μπλε στυλό.
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι δεμένες με σπάγκο (όχι με κολλητική ταινία).
Επίσης θα πρέπει να αριθμούνται ως εξής: Για 3 σακούλες, για παράδειγμα, θα υπάρχει η αρίθμηση: 1 από 3 στην πρώτη σακούλα, 2 από 3 στη δεύτερη και 3 από 3 στην τρίτη.
Οι γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μην έχουν παραβιαστεί.
Μέσα στις σακούλες θα υπάρχουν:
 • οι συνταγές φαρμάκων (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες)
 • οι συνταγές ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος
 • οι συνταγές ανασφαλίστων
 • από ένα αντίγραφο του τιμολογίου φαρμάκων, του τιμολογίου ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος και του τιμολογίου ανασφαλίστων
 • μια κατάσταση του λογαριασμού φαρμάκων
 • ο φάκελος των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη που θα περιέχει τα παραπεμπτικά και ένα αντίγραφο του τιμολογίου των αναλωσίμων διαβήτη.
6. Έξω από τις σακούλες θα υπάρχουν δύο πακετάκια εγγράφων, το καθένα πιασμένο με συρραπτικό.
Το ένα θα αποτελείται από:
 • Πρώτα, το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στις αντίστοιχες θέσεις). Να φαίνεται ευκρινώς το barcode στην κορυφή της σελίδας.
 • το πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο απαραιτήτως). Όχι μουτζούρες, όχι μπλάνκο (διαφορετικά σφραγίδα και υπογραφή δίπλα στη διόρθωση),
 • την πρωτότυπη κατάσταση (να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Μ του ΤΣΑΥ του ή των φαρμακοποιών). Το ποσό της κατάστασης θα πρέπει να συμφωνεί ακριβώς με το ποσό του τιμολογίου
 • το πρωτότυπο τιμολόγιο ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος
 • το πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφαλίστων
 • το πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο απαραιτήτως). Όχι μουτζούρες, όχι μπλάνκο (διαφορετικά σφραγίδα και υπογραφή δίπλα στη διόρθωση).
Το άλλο θα αποτελείται από:
 • Πρώτα, την Αίτηση του φαρμακοποιού (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) που περιλαμβάνει και την απαιτούμενη δήλωσή του (υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης). Στο πεδίο αριθμ. τιμ/γιου συμπληρώνουμε τον αρ. τιμ. των φαρμάκων, των ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος και των αναλωσίμων.
 • Το δεύτερο αντίγραφο από το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής
 • το αντίγραφο της κατάστασης φαρμάκων,
 • το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου φαρμάκων (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 • το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 • το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου ανασφαλίστων,
 • το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αναλωσίμων (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 • την φορολογική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα και
 • την ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ (κάθε Ιανουάριο εφόσον είναι Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΙΚΑ ετήσιας διάρκειας, ή δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) εφόσον έχει ληφθεί μέσω ιντερνέτ και είναι εξάμηνης διάρκειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: