Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/10/2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, η πρώτη συνάντηση με τον υπουργό υγείας , μετά και τις επανειλημμένες οχλήσεις μας , όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα αιχμής του κλάδου (ωράριο, ΦΥΚ, ΜΥΣΥΦΑ, πολλαπλές άδειες, γενόσημα κλπ).

Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε άκαρπη την συνάντηση αυτή , ωστόσο αντιμετωπίσαμε το γνωστό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον και μνημονιακή αντίληψη , που χαρακτηρίζει τις πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων ετών.


Η συνάντηση είχε θετικά σημεία αλλά και πολλά αρνητικά .Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος και έχουμε μεγάλη απόσταση να διανύσουμε μέχρι να είμαστε ευχαριστημένοι και να θεωρήσουμε ότι πετύχαμε τον σκοπό μας, δηλαδή να προστατεύσουμε το μικρομεσαίο φαρμακείο.
Είναι κατανοητό ότι για λόγους τακτικής αλλά και δεοντολογίας ,δεν μπορούμε ακόμη να μπούμε σε λεπτομέρειες της συζήτησης. 

Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας να δώσουμε πολλές μάχες.Δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον αγώνα μας για να αλλάξουμε την μνημονιακή αντίληψη της Πολιτείας που στο όνομα του δήθεν ανταγωνισμού , αδιαφορεί αν το Φαρμακείο επιβιώσει, αν οι ασφαλισμενοι θα έχουν ή ακόμη αν μπορούν να παρουν τα φάρμακά τους , αν οι ανέργοι αυξανονται συνεχώς .

Το Υπόμνημα των θέσεών μας 
 
Στο Υπόμνημα που καταθέσαμε στον Υπουργό Υγείας αναφερθήκαμε στα εξής θέματα:

Α. Το Ωράριο. Ζητήσαμε την εφαρμογή ευρωπαϊκού κεκτημένου περί λειτουργίας των φαρμακείων έως 48 ώρες, μαζί με τις εφημερίες, εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φαρμακευτικού συλλόγου και της τοπικής κοινωνίας και τον σαφή ορισμό των ωρών κλεισίματος των φαρμακείων, ούτως ώστε να καθορισθούν εν συνεχεία συγκεκριμένες ώρες εφημερίας.

Β. Τα ΦΥΚ. Προτείναμε την επαναξιολόγηση της λίστας των ΦΥΚ με βάση το πραγματικά υψηλό κόστος.και ζητήσαμε τη σημαντική αύξηση ποσοστών κέρδους στα φάρμακα αυτά.

Γ. Το Ποσοστό κέρδους – Γενόσημα. Ζητήσαμε την αύξηση ποσοστού για φάρμακα με χονδρική τιμή άνω των 50€ και θέσπιση κινήτρων για την προώθηση των γενοσήμων με αύξηση στο 40%.

Δ. Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) τονίσαμε ότι πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία

Ε. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Προτείναμε να επανέλθει η πρόβλεψη της παρουσίας Διοικητικού Δικαστικού κατά στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, τουλάχιστον για όποιους συλλόγους το επιθυμούν.

ΣΤ. Τις Αδειες Φαρμακείων. Εισηγηθήκαμε την κατάργηση του άρθρου που έδινε την ευχέρεια σε ένα φαρμακοποιό να έχει πολλές άδειες και θα είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξουν πολλά ακόμη φαρμακεία.

Ζ. Συστέγαση φαρμακείων με έτερο κατάστημα.Ζητήσαμε την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4254/2014 που επιτρέπει την συστέγαση φαρμακείου με έτερο κατάστημα.

Η. Σχετικά με την κατάργηση γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου ζητήσαμε να επανέλθει η καταργηθείσα έκφραση απλής γνώμης του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και της άδειας για συστέγαση.

Θ.Ζητήσαμε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί η απαγόρευση πώλησης φαρμάκων μεσω e-shop.

Ι.Τέλος πήραμε την δέσμευση ότι μέχρι τέλους του έτους θα έχουν εξοφληθεί όλες οι παλαιές οφειλές προς τα φαρμακεία, των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: