Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Στα πλαίσια μείωσης της γραφειοκρατείας ο ΠΦΣ συνεχίζει τις παρεμβάσεις


Αξιότιμοι κύριοι,
  
Στα πλαίσια της καταπολέμησης της  γραφειοκρατίας και της απλούστευσης των διαδικασιών θεωρούμε πως είναι απαραίτητη πλέον η κατάργηση των μονόγραμμων και των δίγραμμων συνταγών ως υποχρεωτικών  συνοδευτικών παραστατικών και την ολοκληρωτική ένταξη τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Προτείνουμε δηλαδή στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής συνταγής να υπάρχει ειδικό «παράθυρο» που να παραπέμπει στην μονόγραμμη ή δίγραμμη συνταγή.

Είτε αυτό να αποτυπώνεται αυτούσιο, είτε να υπάρχει ειδική σήμανση  η οποία θα εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής συνταγής.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο όγκος των χαρτιών που υποβάλλονται άρα διευκολύνεται ο έλεγχος αλλά και οι φαρμακοποιοί απαλλάσσονται από μια άσκοπη  διαδικασία.

Θεωρούμε πως το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος της συνταγογραφίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αλλάξει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

                                                                  Με Τιμή


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: