Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Έξω από το φάκελο τα πρωτότυπα τιμολόγια, τέλος η αρίθμηση συνταγών

  ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο,
2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο,
3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23-12-14 έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη παραλαβή των υποβολών των φαρμακείων μηνών αναφοράς 11/2014 και 12/2014, οι οδηγίες του Οργανισμού τροποποιούνταιως προς τα παρακάτω:

Η υποβολή της πρωτότυπης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ), των πρωτοτύπων τιμολογίων και του ενός αντιγράφου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) γίνεται ξεχωριστά εκτός του φακέλου των συνταγών, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Η εφαρμογή του νέου τρόπου κατάθεσης φακέλων φαρμακείων θα ξεκινήσει από την υποβολή των στοιχείων που θα υποβληθούν στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες του Φεβρουαρίου 2015 (υποβολές μηνός αναφοράς 01/2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ


Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του ενημερώνει τον ΠΦΣ ότι επιτέλους ένα πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών υλοποιείται. O ΠΦΣ μετά από συντονισμένες ενέργειες - και με τη συνδρομή του ΕΟΠΥΥ αλλά και της ΚΜΕΣ - κατάφερε να δώσει ένα τέλος σε αυτή την άσκοπη γραφειοκρατική διαδικασία η οποία ήταν περιττό να γίνεται χειρόγραφα, αφού πλέον οι συνταγές είναι ηλεκτρονικές.

Έτσι λοιπόν δεν απαιτείται πλέον χειρόγραφη αρίθμηση των συνταγών, αφού αυτή πλέον θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Χειρόγραφα θα αριθμούνται μόνο οι χειρόγραφες συνταγές.


Δεν υπάρχουν σχόλια: