Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Συζητήσεις ανακοστολόγησης φαρμάκων πυροδοτεί απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Της Άννας Παπαδομαρκάκη
Έντονες συζητήσεις για γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων έχουν ξεκινήσει στην αγορά, με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη εβδομάδα, μιας απόφασης του τέως υπουργού Υγείας Μαυρουδή Βορίδη για πρόσθετες οριζόντιες μειώσεις σε φάρμακα χωρίς προστασία πατέντας και γενόσημα.
Πρόκειται για απόφαση που είχε δημοσιεύσει το iatronet στις 30 Δεκεμβρίου 2014, όταν είχε υπογραφεί η συγκεκριμένη απόφαση και σύμφωνα με την οποία προβλέπεται κλιμακούμενη οριζόντια μείωση των τιμών των φαρμάκων από 0% έως 4%, ανάλογα με το κόστος τους.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση της τιμής των πρωτοτύπων 4% για όσα κοστίζουν πάνω από 12 ευρώ, 2% για όσα κοστίζουν μεταξύ 6 και 12 ευρώ και καμία μείωση για όσα κοστίζουν μέχρι 6 ευρώ.
Αντίστοιχα, για τα γενόσημα, προβλέπεται μείωση 2% για όσα κοστίζουν πάνω από 12 ευρώ, 1% για όσα κοστίζουν μεταξύ 6 έως 12 ευρώ και καμία μείωση για όσα κοστίζουν μέχρι 6 ευρώ.

Εξαίρεση

Ταυτόχρονα, η ίδια απόφαση εξαιρεί από την ανακοστολόγηση τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά και αυτά της αρνητικής λίστας.
Μεταθέτει την υποβολή ενστάσεων από τον ΕΟΦ στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας.
Θεωρεί ως αξιόπιστες τις δηλώσεις των φαρμακευτικών όταν πρόκειται για φάρμακα που εντάσσονται στην αρνητική λίστα ή τη λίστα ΜΗΣΥΦΑ προκειμένου για την κοστολόγησή τους.
Εξαιρεί από τις περιπτώσεις αλλαγής συσκευασίας τις περιεκτικότητες των φαρμάκων, σε ό,τι αφορά τις κλιμακούμενες μειώσεις που φτάνουν μέχρι 12%.

Δελτίο

Με αφορμή την παραπάνω δημοσίευση στον ΦΕΚ, από τον ΕΟΦ «διαμηνύεται» ότι το νέο δελτίο τιμών της γενικής ανακοστολόγησης είναι έτοιμο βάσει της απόφασης αυτής, οπότε υπάρχει δυνατότητα έναρξης της διαβούλευσης που θα οδηγήσει σε ενστάσεις, συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου όπως προβλέπεται από τη νόμιμη διαδικασία.
Όμως, από την πλευρά του υπουργείου δεν φαίνεται αντίστοιχη πρόθεση για έγκριση, όχι τουλάχιστον πριν υπάρξει σαφής διερεύνηση των επιπτώσεων από μια γενική ανακοστολόγηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: