Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Πρόταση εναπομείναντων Πελοποννήσου για τη ΓΣ του ΠΦΣ στις 28/3

Με δεδομένη τη διάθεση της νέας κυβέρνησης της χώρας για κατάργηση των μνημονιακών νόμων, προτείνουμε προς την εκλεκτορική γενική συνέλευση των φαρμακοποιών, τις παρακάτω προτάσεις-ρυθμίσεις  στους αντίστοιχους μνημονιακούς νόμους, με δηλωμένη τη σημείωση ότι από την τροποποίηση αυτών δεν δημιουργείται το παραμικρό δημοσιονομικό κόστος. 

Σημειώνουμε επίσης πως όσον αφορά στον 4254/2014 μετά τις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, του προέδρου του ΟΟΣΑ κ. Γκουρία καθώς και την απάντηση της Κομισιόν προς τον φαρμακοποιό του συλλόγου Αττικής Α.Τ., ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται πρόταση της Ελληνικής κυβέρνησης, συνεπώς ολική απόσυρσή του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τους δανειστές ως μονομερής ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα:


1.     ΩΡΑΡΙΟ
«Τα φαρμακεία όλης της χώρας εργάζονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 40 ώρες, εκτός των ωρών εφημεριών και διανυκτερεύσεων. Για το Σάββατο ειδικά, το ποσοστό των εφημερευόντων φαρμακείων ορίζεται ως το 30% της ενεργής δύναμης του κάθε συλλόγου. Οι πίνακες των εφημεριών και το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη με σύμφωνη γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Από την υποχρέωση των εφημεριών απαλλάσσονται μετά από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, πρόσκαιρα ή οριστικά, οι φαρμακοποιοί για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, μετά από εισήγηση του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών λουτροπόλεων, μπορούν να εργάζονται πέραν του προαναφερόμενου πλαισίου λειτουργίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και σύμφωνη γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το εδάφιο 35, της παραγράφου 6, του άρθρου 94, του νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87 Α. Επίσης καταργείται η παράγραφος 2, του άρθρου 36, του νόμου 3918/2011, ΦΕΚ 31 Α. Επίσης καταργείται το εδάφιο 12, της παραγράφου ΣΤ, της υποπαραγράφου ΣΤ1, του νόμου 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α.»

2.     ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ – ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
«Καταργούνται με ένα άρθρο όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις της παραγράφου ΣΤ και της υποπαραγράφου ΣΤ1 του νόμου 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α. Επανέρχονται σε ισχύ, όσες νομοθετικές ρυθμίσεις καταργήθηκαν από τον προαναφερόμενο νόμο.» Ξεκινά διάλογος μεταξύ υπουργείου υγείας και ΠΦΣ για την τροποποίηση και εκσυγχρονισμό όσων εκ των προαναφερόμενων διατάξεων, των επαναφερόμενων νομικών ρυθμίσεων κριθεί σκόπιμο».

3.     ΓΑΛΑΤΑ Α’ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
«Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 1, της Υ1/Γ.Π.47815/2008 κοινής απόφασης των υπουργών οικονομίας και οικονομικών  και υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (Β’ 1478), γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Η τιμολόγηση των συγκεκριμένων προϊόντων γίνεται από το υπουργείο υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, με βάση το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

4.     ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΜΗΑΦΑ
«Καταργείται το άρθρο 14, παράγραφος 2, πρόβλεψη Β της υπουργικής απόφασης Γ.Π./οικ. 58430 ΦΕΚ 1805 Β / 02.07.2014 και αντικαθίσταται με νέα ως εξής: ορίζεται για τα φαρμακεία ποσοστό μεικτού κέρδους (markup) 35% επί της χονδρικής τιμής.»

5.     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
«Καταργείται η παράγραφος 6, του άρθρου 31, του νόμου 4272/2014 ΦΕΚ 145 Α. Επανέρχονται σε λειτουργία τα εκλεγμένα Πειθαρχικά των Φαρμακευτικών Συλλόγων που προέκυψαν από τις εκλογές των συλλόγων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013.» Ξεκινά διάλογος με το υπουργείο υγείας για την επανασύσταση περιφερειακών Πειθαρχικών Συμβουλίων τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στις νέες εκλογές για ανάδειξη οργάνων Φαρμακευτικών Συλλόγων, Οκτώβρη-Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2016.

6.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
«Απαγορεύεται η πώληση από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα, ανεξαρτήτως επιστημονικής ή εμπορικής ιδιότητας του κατόχου του, φαρμάκων συνταγογραφούμενων ή μη, καθώς και σχετικού καταλόγου συμπληρωμάτων διατροφής ή βιταμινών με κριτήρια επιστημονικά που θα τεθούν από αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΠΦΣ.»

7.      ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Το εδάφιο 1, του άρθρου 16, του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ 160 Α, τροποποιείται ως εξής: « η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρα του φαρμακείου, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη και γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου».

8.     ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΜΑΤΟΫΑΛΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
Καταργείται  η υποπαράγραφος ΙΒ 3, του άρθρου 1, του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ 222. Η καινούρια πρόβλεψη ορίζεται ως εξής: « τα φαρμακεία μπορούν να διαθέτουν υγρά φακών επαφής και τυποποιημένες συσκευασίες ομματοϋαλίων πρεσβυωπίας».


για τους Εναπομείναντες της Πελοποννήσου,
οι εκλέκτορες του Π.Φ.Σ.


ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 πρόεδρος Φ.Σ. Ηλείας
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                                                         γεν. γραμματέας Φ.Σ. Αχαΐας    
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΑΣ                                                ταμίας Φ.Σ. Αχαΐας
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ                                               γεν. γραμματέας Φ.Σ. Ηλείας
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             αντιπρόεδρος Φ.Σ. Μεσσηνίας
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                        πρόεδρος Φ.Σ. Αχαΐας

Δεν υπάρχουν σχόλια: