Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΦΣΘ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων
Καλούμε
Τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 19.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 19.00
στο Ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE,
Μοναστηρίου 305-307,

με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)  Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων
2)  Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ.
3)  Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έως 2013 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
4)  Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος Ευγενίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: