Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Φορολογικές ενημερότητες

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Οικονομικών
κύριο Γιώργο Χουλιαράκη
Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Σύμφωνα με καταγγελίες των μελών μας , παρουσιάζονται σημαντικές δυσχέρειες στην χορήγηση των φορολογικών ενημεροτήτων των φαρμακοποιών , παρά το γεγονός ότι είναι φορολογικά ενήμεροι και υπολείπονται μη ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος .
Σημειώστε ότι οι φορολογικές ενημερότητες είναι απαραίτητες για τους φαρμακοποιούς σε μηνιαία βάση προκειμένου να υποβάλλουν τις συνταγές των φαρμάκων που έχουν χορηγήσει στους ασφαλισμένους .
Η πολιτεία φαίνεται για μια ακόμη φορά διπλά ασυνεπής απέναντι μας διότι την ώρα που δεν μας αποζημιώνει , μας στερεί και την δυνατότητα να υποβάλουμε τα παραστατικά για να πληρωθούμε … άγνωστο πότε.
Ζητούμε την άμεση διευκόλυνση των φαρμακοποιών γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην χορήγηση των φαρμάκων των ασφαλισμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: