Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ανάκληση παρτίδας LASIX

 Ανακαλείται παρτίδα του ευρέως γνωστού διουρητικού LASIX TAB x12 με αριθμό παρτίδας LOT 5EN4A και ημερομηνία λήξης 05/2018

Αρίθμηση άνω barcode: 

- Από 150184884851 έως 150184885000
- Από 150184955001 εως 150184990923

 και δεν εκτελούνται στην ηλ. συνταγογράφηση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: