Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΚΙΝΕΦ: Ζητάμε τη δέσμευση του ΣΥΦΑ Θεσ/νίκης για το ιδιοκτησιακό


Η ΚΙΝΕΦ με αφορμή τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ που αφορά το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων ζητά από το ΔΣ του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης να εκδώσει απόφαση που θα δεσμεύεται ότι ο ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης δεν θα μετέχει σε μετοχικό κεφάλαιο κανενός φαρμακείου. Είναι αντιδεοντολογικό ένας συνεταιρισμός να μετέχει σε συνιδιοκτησία φαρμακείου που θα ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα μέλη του. Επίσης, ζητάμε το θέμα να τεθεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση ώστε να παρθεί απόφαση ανάλογου χαρακτήρα που θα δεσμεύει το ΔΣ του συνεταιρισμού μας. Η ΚΙΝΕΦ θεωρεί ότι η ΚΥΑ όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ είναι αντισυνταγματική και θα καταπέσει σε δικαστική αίθουσα.


Εκ της Κίνησης Νέων και Ενωμένων Φαρμακοποιών
Συμμαχία για τη Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: