Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η Γ5(β)/Γ.Π.οικ.6915/28-01-2016 ΝΕΑ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ:
1) Εκδόθηκε η νέα Κ.Υ.Α. από τον κ. Υπουργό Υγείας. Δημοσιεύεται εντός ολίγου στο ΦΕΚ.
2) Τροποποιεί μερικά την Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ.82829/29-10-2015 (ΦΕΚ 2330 τ. Β’), η οποία εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ως έχει.
3) Ο υπολογισμός των κενών θέσεων φαρμακείων γίνεται με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, ΟΧΙ με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 82829/29-10-2015, η οποία καταργείται.
Επομένως ο υπολογισμός των κενών θέσεων γίνεται με βάση τον πληθυσμό των επιμέρους εδαφικών περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων και την αναλογία ένα φαρμακείο ανά χίλιους κατοίκους ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ που όριζε η καταργηθείσα διάταξη της παραπάνω Κ.Υ.Α.
4) Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/91 που όριζε ότι οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή.
5) Η προτεραιότητα για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείου κρίνεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/91 που έχει ως εξής:
«Μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένο «δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» την ίδια ημέρα, προτιμάται κατά την εξής σειρά:
α) Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλο «δήμο ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)».
β) Εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος κατά την έννοια των διατάξεων του σχετικού νόμου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου.
γ) Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και, σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό.
δ) Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.»
6) Η προτεραιότητα των ιδιωτών για την επ’ ονόματί τους χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείων θα κρίνεται από τα στοιχεία του συνεταίρου τους κατά 20% φαρμακοποιού στη συσταθησόμενη μεταξύ τους ΕΠΕ. Επομένως, οι αιτούντες ιδιώτες πρέπει, μαζί με την αίτηση, να ονομάζουν και τον συνεταίρο φαρμακοποιό, στο πρόσωπο του οποίου θα κρίνεται η προτεραιότητα.
7) Διατηρείται η δυνατότητα των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών Μελών της ΟΣΦΕ να ιδρύουν επ’ ονόματί τους φαρμακεία, κατ’ αποκλεισμό των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.
8) Προηγούνται των Συνεταιρισμών οι αιτούντες φαρμακοποιοί και οι αιτούντες ιδιώτες.
9) Με εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας προς τις Περιφέρειες της χώρας, οι τελευταίες υποχρεούνται εντός της ημέρας να αναρτήσουν τις κενές θέσεις με βάση την παρ. 3 του άρθρου 36 Ν. 3918/2011.
Αθήνα, 29-01-2016
Χρήστος Αρβανίτης

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΟ: Υλοποιήστε άμεσα τις δεσμεύσεις σας και τροποποιήστε την ΚΥΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

            Από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου» (ΦΕΚ Β΄ 2330) ΚΥΑ, σας είχαμε επισημάνει ότι θα προκαλούσε μείζονα αναστάτωση στον χώρο των φαρμακείων και την πλήρη απορρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Εκτός των άλλων αντιρρήσεων του Π.Φ.Σ. (οι οποίες εδράζονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σας είχαμε επισημάνει ιδίως την απόλυτη ανάγκη για την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ, αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων.


Ο Π.Φ.Σ. και εγγράφως σας είχε επισημάνει τον κίνδυνο αυτό δυνάμει των υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3898/31.12.2015 και 37/18.01.2016 εγγράφων μας.

Παρά τις επανειλημμένες προσωπικές διαβεβαιώσεις σας ότι θα τροποποιηθεί οπωσδήποτε η ως άνω διάταξη, δεν έχετε μέχρι σήμερα υλοποιήσει τη δέσμευσή σας.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης σας είναι Περιφέρειες να έχουν σήμερα αναρτήσει τις κενές θέσεις φαρμακείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθυσμό των καλλικρατικών δήμων και εφαρμόζοντας την ως άνω διάταξη της ΚΥΑ.

Είναι απαραίτητο ΑΜΕΣΑ να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας και να τροποποιήσετε την εν λόγω διάταξη, για την οποία άλλωστε τροποποίηση συμφωνούν και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου σας.

Σε διαφορετική περίπτωση σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο για τη μεταφορά όλων των φαρμακείων στο κέντρο των πόλεων, την ερήμωση της περιφέρειας και την συνεπακόλουθη επιδείνωση της φαρμακευτικής περίθαλψης του ελληνικού λαού.

Με εκτίμηση

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Φαρμακεία αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς εν μια νυκτί

Αδιάλλακτες εμφανίζονται πλέον πολλές χονδρεμπορικές εταιρείες φαρμακευτικών σκευασμάτων απέναντι στα φαρμακεία, αυξάνοντας τις πιέσεις προς αυτά για άμεση καταβολή των χρημάτων που τους οφείλουν.

Σε αντίθετη περίπτωση –μη δυνατότητα καταβολής- ζητούν μετοχοποίηση των χρεών σε ποσοστό 80%, όσα δηλαδή ορίζει ο νέος Νόμος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι σε μεγάλο Νομό της χώρας, χονδρεμπορική εταιρεία ήδη έχει καταφέρει να ελέγχει περί τα 200 φαρμακεία –αποτελεί δηλαδή ολιγοπωλιακό παίκτη- με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των σημείων πώλησης από 51% έως και 80%.

Όπως λέγεται, τα φαρμακεία που άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν υπερχρεωμένα με ποσά από 180.000 ευρώ μέχρι και 3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για οφειλές που συσσωρεύτηκαν την τελευταία διετία.

Την ίδια στιγμή, πηγές λένε ότι κάποιοι επιχειρηματίες έχουν θέσει θέμα παράλληλων εισαγωγών –κατά βάση από Ανατολικές χώρες- με πρόσχημα την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε φάρμακα. Μολονότι κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι ιδιώτες που θα το επιχειρήσουν θα έρθουν σε ευθεία ρήξη με τη βιομηχανία.
Κάτι που βεβαίως δεν πρόκειται να συμβεί αν έχει τη βούλα του κράτους (θεσμοθετηθεί). Ήδη πάντως έχουν γίνει κάποιες προεργασίες για παράλληλες εισαγωγές σε γενόσημα (από Βουλγαρία και Ρουμανία).
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου
iatronet

Ένα κείμενο για τα φαρμακεία που αγοράζουν από e-shop.

Αποτέλεσμα εικόνας για φαρμακείο e-shop   Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλά φαρμακεία προκειμένου να αγοράσουν φθηνότερα απευθύνονται σε μεγάλα φαρμακεία e-shop προκειμένου να αγοράσουν στην χονδρική παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς αυτά αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Το φαινόμενο αυτό αποκτά μεγάλες διαστάσεις και αυξάνει πολλαπλασιαστικά των τζίρο των e-shop φαρμακείων ο οποίος για το 2014 κυμάνθηκε στα 75 εκ. ευρώ σύμφωνα με μελέτη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ.
   Ένας τζίρος που για τα 750 ηλεκτρονικά φαρμακεία που λειτουργούσαν το 2014 δεν έγινε σαφέστατα μόνο από καταναλωτές. 
   Η κίνηση αυτή παρότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται για ένα μικρό φαρμακείο ορθή, καθώς μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία του, μακροπρόθεσμα όμως ενδυναμώνει τα e-shop στο να ρίξουν περισσότερη διαφήμιση μέσω του διαδικτύου και να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο καταναλωτικό κοινό. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι να μειώνεται τελικώς η επισκεψημότητα στον φυσικό χώρο. 
  Την λύση για αύξηση της κερδοφορίας χωρίς ιδιαίτερο στοκάρισμα προϊόντων έρχεται να δώσει το δίκτυο φαρμακοποιών Pharmachain. 
  Η Pharmachain έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο συνεργαζόμενων φαρμακείων όπου δουλεύουν σε οικονομίες κλίμακας μέσω της κλειστής δικτυακής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει. Λόγω του γεγονότος ότι όλα γίνονται σχεδόν αυτοματοποιημένα μέσω της εξελιγμένης web εφαρμογής η συμμετοχή στο δίκτυο είναι πολύ μικρή ενώ τα κέρδη για το φαρμακείο πολλαπλάσια. Τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο δίκτυο οργανώνονται από την εταιρία ομπρέλα Pharmachain έτσι ώστε να πραγματοποιούν κοινές αγορές πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές σε παραφάρμακα χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό στοκάρισμα. Τα φαρμακεία που συμμετέχουν στις αγορές δεν έχουν κάποιου είδους υποχρέωση πέραν της μικρής συνδρομής ενώ τα κέρδη από την συμμετοχή στο δίκτυο επαναεπενδύονται στην στήριξη του φυσικού χώρου με προωθητικές ενέργειες που γίνονται μέσα στα φαρμακεία ενώ ένα άλλο κομμάτι επιστρέφουν σε υπηρεσίες όπως τα έξοδα μεταφοράς.
   Με εργαλείο την κάρτα δικτύου τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο δίκτυο λιανικής καταφέρνουν να αυξήσουν την επισκεψημότητα και την πιστότητα του πελατολογίου τους αλλά και μέσω των κοινοπρακτικών αγορών να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 
   Οι εποχές είναι δύσκολες. Χρειάζονται λύσεις, περισσότερη προσπάθεια και χρόνο για να σταθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τα φαρμακεία ζωντανά. Οι σωστές συνεργασίες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση ενώ λανθασμένες επιλογές μπορούν μακροπρόθεσμα να αποβούν μοιραίες. 

Η ομάδα φαρμακοποιών της Pharmachain.     

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Ενώνουν δυνάμεις οι επιστημονικοί φορείς κατά του ασφαλιστικού

Ενώνουν δυνάμεις οι επιστημονικοί φορείς κατά του ασφαλιστικούΕνώνουν τις δυνάμεις τους για κοινό αγώνα οι επιστημονικοί φορείς της χώρας, ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, καθώς, όπως υποστηρίζουν, τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου θα εξοντώσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα οδηγήσει σε αφανισμό το επιστημονικό δυναμικό του τόπου.
Κατά τη διάρκεια της κοινής Συνέντευξης Τύπου των επιστημονικών φορέων που διοργανώθηκε νωρίτερα σήμερα στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), μίλησαν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός,  ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλασταράκος, ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλης Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κων/νος Κόλλιας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων/ νος Λουράντος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης Κατσίκης, η πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Αθηνά Τραχήλη, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γιώργος Ρούσκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ευθύμιος Πρεκετές, το μέλος της διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Διονύσης Γκούτης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Φιλένια Σιδέρη, ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιάννης Μαρμαράς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος Δημήτρης Γαβαλάκης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Γιώργος Χριστόπουλος.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Επιτροπές επιτήρησης για τα αντιβιοτικά και χορήγηση τους μόνο με ιατρική συνταγή

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του ΓΓ Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Μπασκόζου με την επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ για την προώθηση της ορθολογικής χρησης των αντιβιοτικών, αποφασίστηκε η άμεση συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Επιτήρησης της κατανάλωσης και ορθής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία και η εφαρμογή του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ).
Επίσης η προώθηση σε πανελλαδικό επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλου του προσωπικού των νοσοκομείων σε θέματα εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και της ορθής χρήσης αντιβιοτικών μέσω νοσοκομειακών θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και η υιοθέτηση της ελεγχόμενης χορήγησης αντιβιοτικών από τα φαρμακεία μόνο με ιατρική συνταγή.
Επιπλέον τονίστηκε η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας για την άμεση υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων καθώς η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς και υγειονομικό σύστημα.
Για την Ελλάδα υπάρχει δέσμευση, σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Πηγή: HealthDaily No 983

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

"Αντιπαράθεση Λουράντου – Κυριτσάκη για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος στα φαρμακεία

Αμφισβητεί ο πρόεδρος του ΠΦΣ τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Βουλή, σύμφωνα με τα οποία το βρεφικό γάλα ήταν πιο ακριβό όταν διατίθετο μόνον από τα φαρμακεία.
Να δώσει στοιχεία σχετικά με τις διαφορές τιμών στα βρεφικά γάλατα στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ, ζητεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Κυριτσάκης ανέφερε την Τρίτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι το γάλα ήταν ακριβό, όταν το διέθεταν τα φαρμακεία και πως η τιμή του έπεσε, όταν άρχισε να διατίθεται από τα σούπερ μάρκετ.
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα των αναφορών του:
“Το βρεφικό γάλα πριν από χρόνια διατίθετο μόνο από τα φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί αφού είχαν μονοπώλιο το γάλα, το είχαν 23 - 24 ευρώ το κουτί, ενώ στην Ευρώπη το έβλεπες 15 - 17 ευρώ.
Παρεμβήκαμε ως επιτροπή ανταγωνισμού και είπαμε αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, διότι το μη συνταγογραφούμενο γάλα δεν είναι ανάγκη να το δίνουν μόνο τα φαρμακεία.
Με αυτό τον τρόπο πείστηκε τότε το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Υγείας και βγάλανε μια υπουργική απόφαση ότι το βρεφικό γάλα θα πωλείται και στα σούπερ μάρκετ.
Αμέσως, το γάλα έπεσε ένα 23% κάτω. Γιατί έγινε αυτό; Διότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Γιατί όταν ξέρει ο άλλος ότι δεν το έχει μονοπώλιο θα κοιτάξει να κατεβάσει την τιμή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Σύντομα τα πρώτα ΜΥΣΥΦΑ σε σούπερ μάρκετ

Όπως όλα δείχνουν, τα πρώτα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα θα κάνουν την εμφάνισή τους μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ της χώρας.

Η λίστα των πρώτων ΜΥΣΥΦΑ που θα πάρουν τον...δρόμο για τα σούπερ μάρκετ είναι υπό επεξεργασία τις τελευταίες εβδομάδες ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να έχει οριστικοποιηθεί και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
  
Φαρμακοποιοί και φαρμακοβιομηχανίες ωστόσο συμμετέχουν στην διαδικασία βάζοντας όρια και προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα δημόσιας υγείας. Μάλιστα οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν προειδοποιήσει ότι με την πρώτη παρατυπία ή πρόβλημα, θα κληθούν στην δικαιοσύνη και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν όλα με μεγάλη προσοχή.
  
Επιχειρήματά τους εκτός από τις πρόσφατες δηλητηριάσεις στη Σουηδία από σκευάσματα που πουλήθηκαν από σούπερ μάρκετ, είναι και το παράδειγμα της Βoots στη Μεγάλη Βρετανία όπου οποιοσδήποτε μπορεί να προμηθευτεί παρακεταμόλη σε μία ή δύο μικρότερες συσκευασίες (όχι των 20 τεμαχίων που είναι στο φαρμακείο) αλλά όχι τρίτη συσκευασία για να αποφευχθούν οι αυτοκτονίες και άλλα προβλήματα.
  
Τίθενται πάντως πολλά ερωτήματα μεταξύ των οποίων είναι ποιος θα ελέγχει τη διακίνησή των ΜΥΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ, πως θα πωλούν τα σούπερ μάρκετ προϊόντα διατιμημένα (η απελευθέρωση τιμών στα φάρμακα αυτά έχει αποφασιστεί για το 2017) αλλά και πόσο μεγάλη θα είναι η γκάμα των προϊόντων αυτών στα καταστήματα λιανικής, εκτός φαρμακείων.

Και το επίμαχο: Η παρουσία φαρμακοποιού θα είναι υποχρεωτική;


πηγή: iatropedia

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών φορέων της χώρας που έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), απορρίφθηκε  ομόφωνα, με έντονο, ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, όπως αυτό είδε το φως της δημοσιότητας χωρίς μάλιστα την οφειλόμενη στοιχειώδη προηγούμενη συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς.
Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω προσχέδιο συνιστά ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.).
Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα  μεγάλου αριθμού του ενεργού πληθυσμού των ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» ζωνών της οικονομίας.
Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών ασφαλισμένων επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της κυβέρνησης ενισχύουν την αδυναμία αυτή και καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με δεδομένα όλα αυτά, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας
·         Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο από μηδενική βάση.
·         Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινή πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την Πέμπτη 14/1/2016 και ώρα 12.00΄ , με σημείο εκκίνησης τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).
Την Παρασκευή σε νέα συνάντησή τους οι φορείς θα επανεξετάσουν τη στάση τους με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν(ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία του ΤΕΕ).
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γ. Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχ. Βλασταράκος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων. Λουράντος και το μέλος του Δ.Σ Σεραφείμ Ζήκας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθαν. Κατσίκης, ο Πρόεδρος της Σ.Ε των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γεωρ. Ρούσκας και ο ταμίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Θεοδ. Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ευθ. Πρεκετές, ο Γ.Γ της Ομοσπονδίας Νικ. Αντωνίου και το μέλος της Ομοσπονδίας Γ. Χαλκιαδάκης, η πρόεδρος του πανελλήνιου κτηνιατρικού Συλλόγου Αθηνά Τραχήλη και ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ι. Μαρμαράς.

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Λουράντος: Ταφόπλακα για ελεύθερους επαγγελματίες η σύνδεση εισφορών με το εισόδημα

Καταστροφικό για τα φαρμακεία, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ το σενάριο σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Λουράντος: Ταφόπλακα για ελεύθερους επαγγελματίες η σύνδεση εισφορών με το εισόδημα
Την αντίθεσή του στην προωθούμενη σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα σε όσους πληρώνονται με “μπλοκάκι”, εκφράζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).
Ο Κωνσταντίνος Λουράντος (φωτό) σημειώνει ότι – σε περίπτωση που ισχύσει κάτι τέτοιο – θα αποτελέσει την ταφόπλακα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών:
“Ειδικά, δε, για τα φαρμακεία, που έξι χρόνια έχουν υποστεί τα πάνδεινα, ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε γενικευμένο κλείσιμο”, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, για να επισημάνει:
“Τα φαρμακεία δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφύγουν, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους αφορά το Δημόσιο.
Μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει αρνητικά και την φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων”.
Δ.Κ.
http://www.iatronet.gr/

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών

Παράνοια, η συνολική επιβάρυνση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να χαρακτηριστεί το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Η συνολική δαπάνη για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ξεπερνά το 50% των εισοδημάτων !!!

Διαβάστε όλο το σχέδιο στο http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27058


Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Λήστες "σήκωσαν" ολόκληρο φαρμακείο στο Περιστέρι

Μια διαφορετική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Περιστέρι καθώς αδίστακτοι κακοποιοί "σήκωσαν" με φορτηγό ένα ολόκληρο φαρμακείο.
 
Φαίνεται πως πρόκειται για σπείρα διαρρηκτών η οποία χτυπάει φαρμακεία με σκοπό να διαθέσει ακριβά φάρμακα μέσω παράνομων διαδικτυακών πυλών αλλά και στο εξωτερικό μέσω του λαθρεμπορίου.
  
Οι δράστες παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και έχοντας παρκάρει το φορτηγό τους στο γκαράζ, πήραν φάρμακα στοχευμένα μεγάλης χρηματικής αξίας που στο παρεμπόριο πωλούνται έναντι εκατοντάδων ευρώ και συνήθως στο εξωτερικό.
  
Το κατάστημα δεν διέθετε συναγερμό και επομένως η διάρρηξη έγινε αντιληπτή μόνο το πρωί όταν η ιδιοκτήτρια πήγε να το ανοίξει.

πηγή: megatv.com