Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Ένα κείμενο για τα φαρμακεία που αγοράζουν από e-shop.

Αποτέλεσμα εικόνας για φαρμακείο e-shop   Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλά φαρμακεία προκειμένου να αγοράσουν φθηνότερα απευθύνονται σε μεγάλα φαρμακεία e-shop προκειμένου να αγοράσουν στην χονδρική παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς αυτά αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Το φαινόμενο αυτό αποκτά μεγάλες διαστάσεις και αυξάνει πολλαπλασιαστικά των τζίρο των e-shop φαρμακείων ο οποίος για το 2014 κυμάνθηκε στα 75 εκ. ευρώ σύμφωνα με μελέτη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ.
   Ένας τζίρος που για τα 750 ηλεκτρονικά φαρμακεία που λειτουργούσαν το 2014 δεν έγινε σαφέστατα μόνο από καταναλωτές. 
   Η κίνηση αυτή παρότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται για ένα μικρό φαρμακείο ορθή, καθώς μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία του, μακροπρόθεσμα όμως ενδυναμώνει τα e-shop στο να ρίξουν περισσότερη διαφήμιση μέσω του διαδικτύου και να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο καταναλωτικό κοινό. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι να μειώνεται τελικώς η επισκεψημότητα στον φυσικό χώρο. 
  Την λύση για αύξηση της κερδοφορίας χωρίς ιδιαίτερο στοκάρισμα προϊόντων έρχεται να δώσει το δίκτυο φαρμακοποιών Pharmachain. 
  Η Pharmachain έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο συνεργαζόμενων φαρμακείων όπου δουλεύουν σε οικονομίες κλίμακας μέσω της κλειστής δικτυακής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει. Λόγω του γεγονότος ότι όλα γίνονται σχεδόν αυτοματοποιημένα μέσω της εξελιγμένης web εφαρμογής η συμμετοχή στο δίκτυο είναι πολύ μικρή ενώ τα κέρδη για το φαρμακείο πολλαπλάσια. Τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο δίκτυο οργανώνονται από την εταιρία ομπρέλα Pharmachain έτσι ώστε να πραγματοποιούν κοινές αγορές πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές σε παραφάρμακα χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό στοκάρισμα. Τα φαρμακεία που συμμετέχουν στις αγορές δεν έχουν κάποιου είδους υποχρέωση πέραν της μικρής συνδρομής ενώ τα κέρδη από την συμμετοχή στο δίκτυο επαναεπενδύονται στην στήριξη του φυσικού χώρου με προωθητικές ενέργειες που γίνονται μέσα στα φαρμακεία ενώ ένα άλλο κομμάτι επιστρέφουν σε υπηρεσίες όπως τα έξοδα μεταφοράς.
   Με εργαλείο την κάρτα δικτύου τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο δίκτυο λιανικής καταφέρνουν να αυξήσουν την επισκεψημότητα και την πιστότητα του πελατολογίου τους αλλά και μέσω των κοινοπρακτικών αγορών να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 
   Οι εποχές είναι δύσκολες. Χρειάζονται λύσεις, περισσότερη προσπάθεια και χρόνο για να σταθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τα φαρμακεία ζωντανά. Οι σωστές συνεργασίες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση ενώ λανθασμένες επιλογές μπορούν μακροπρόθεσμα να αποβούν μοιραίες. 

Η ομάδα φαρμακοποιών της Pharmachain.     

Δεν υπάρχουν σχόλια: