Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς

Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς, με έγραφο που έστειλε προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η προϊσταμένη της φαρμακευτικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ κυρία Παναγιώτα Λίτσα.
Σύμφωνα με αυτό, καλούνται όσοι σύλλογοι δεν έχουν διανεμητικό λογαριασμό θα πρέπει εως 31/03/2017 να αποστείλουν στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετική υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης και ευθύνης της διαδικασίας διεκπειραίωσης πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών καθώς και το IBAN του τραπεγικού λογαριασμού του φαρμακευτικού συλλόγου.
Οι Φαρμακευτική Σύλλογοι που έχουν διανεμητικό λογαριασμό δεν χρειάζεται να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση.
Η πληρωμή ληξιπρόθεσμων αφορά τα ταμεία:
ΤΣΜΕΔΕ
Δικηγόροι Αθηνών
Υπόλοιπα ΤΣΑΥ Αττικής
Υπόλοιπα Οίκου Ναύτου πανελλαδικά
Υπόλοιπα ΤΑΣ πανελλαδικά
Υπόλοιπα ΔΕΗ
ΤΑΠΕΤΕ
ΗΣΑΠ-ΗΛΠΑΠ
Alpha Bank

Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ εντός του Απριλίου αποστέλοντας στον ΠΦΣ, αρχείο με τα ποσά του κουρέματος του 3,5% στο συνολικό ποσό κάθε φαρμακοποιού, σύφωνα με τον νόμο και με τα πρότυπα της προηγούμενης πληρωμής ληξιπροθέσμων το 2014.
Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα πιστωτικά και τις σχετικές δηλώσεις που θα χρειαστούν καθώς και τις φορολογικές ενημερότητες και να τις αποστείλουν στον ΕΟΠΥΥ.
Κωνσταντίνος Λουράντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: