Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ένταξη του φαρμακείου στο δίκτυο πρωτοβάθμιας.

Αναγνωρίζεται μετά από πολλά χρόνια η συμβολή των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας. Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου γίνεται πραγματικότητα στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια. Το μέτρο αυτό ήταν βασική διεκδίκηση του ΠΦΣ καθώς αποτελεί το έναυσμα και τη βάση για αναγνώριση υπηρεσιών φαρμακείου.

 Άρθρο 05 – Κέντρα Υγείας "πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ, καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, συνιστούν το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πάροχοι καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης, υπό την εποπτεία της οικείας Δ.Υ.Πε"

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση είναι εδώ 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: