Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

"Στις Βρυξέλλες για θέματα που αφορούν το επαγγελμα του φαρμακοποιού"

Αναχωρούμε σήμερα αργά το απόγευμα για Βρυξέλλες, συμμετέχοντας, όπως κάθε μήνα στις εργασίες του working group και της εκτελεστικής επιτροπής της Ενωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU).
Μεταξυ των 20 θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:
Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Παρεμβάσεις προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των επιπτώσεων που αυτή θα επιφέρει στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού σε όλη την Ευρώπη.
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συσκευές μέτρησης βιολογικών δειγμάτων. Σύσταση Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.
Ισχυρισμοί υγείας και περιορισμός του λιανικού εμπορίου των συμπληρωμάτων διατροφής. Θέμα για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα ως ελληνική επιτροπή και για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση του νομικού πλαισίου, του μηχανισμού έγκρισης απο την EFSA( Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων) και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των κρατών καθώς η διακίνηση των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή απο τρίτα κανάλια διανομής εκτός φαρμακείων, εγκυμονεί κινδύνους λόγω ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης.
Επαγγελμάτικη ανάπτυξη του φαρμακοποιού και ανάπτυξη των δυνατοτήτων της κοινότητας των φαρμακείων στο νεο ευρωπαϊκό περιβάλλον με ευρύτερη ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Καθορισμός κατευθύνσεων.
Ψευδεπίγραφα φάρμακα και μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη που απειλεί και αποπροσανατολίζει τους μηχανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης των Κρατών αλλα και τους φαρμακοεπιδημιολογικούς δείκτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων στους υπο μελέτη πληθυσμούς ασθενών.
Σε σύνολο 20 θεμάτων που αφορούν το Κανονιστικό πλαίσιο, το επαγγελματικό και επιστημονικό κομμάτι, η ελληνική επιτροπή του ΠΦΣ θα βρίσκεται και πάλι στην καρδιά της Ευρώπης για να συμπράξει μαζί με τους υπολοίπους ευρωπαϊκούς συλλόγους στο σχεδιασμό ενός μοντέλου του αυριανού φαρμακείου της Ευρώπης που όλοι θελουμε να οικοδομήσουμε, να εξελίξουμε και να εφαρμόσουμε.
K.Λουράντος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: