Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Επανέρχονται οι δίμηνες συνταγές

Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ. οικ.34950/9-5-2017, από την Παρασκευή 26-5-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης επανενεργοποιείται η συνταγή διμήνου, που εκδίδεται σε ένα φύλλο με σχετική ένδειξη, διάρκεια θεραπείας δύο (2) μήνες και επιτρεπόμενη ποσότητα έως 10 τεμάχια.
Επίσης, απενεργοποιείται η δίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, που εκδίδεται σε δύο φύλλα. Ωστόσο, παραμένουν οι επαναλαμβανόμενες τρίμηνες έως και εξάμηνες συνταγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: