Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Συγκαλούνται έκτακτα ΔΣ Φαρμακευτικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά με θέμα την αναστολή

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ
AΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΠΡΟΣ ΤΑ Μ.Μ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά συγκαλούν άμεσα Διοικητικά Συμβούλια, με θέμα την λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της μεγάλης καθυστέρησης των πληρωμών των μελών τους από τον ΕΟΠΥΥ, που αφορούν τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κ.λ.π., τις παράλογες, υπερβολικές και αστείες περικοπές των γνωματεύσεων που εκτελέστηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όταν το παλιό ηλεκτρονικό σύστημα είχε καταργηθεί και το νέο δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί, καθώς και για τις τιμές αποζημίωσης των προϊόντων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες με το υπ’ αριθ. Β’ 2181 ΦΕΚ είναι κατώτερες των χονδρικών τιμών με τις οποίες τα προμηθεύονται τα φαρμακεία.
Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα ληφθούν και οι όποιες συνέπειες υπάρξουν για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ΕΟΠΥΥ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: