Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Τι πραγματικά ισχύει με την παρακράτηση φόρου στα αναλώσιμα

Η κατάργηση της ΠΟΛ του 94, που έγινε με τις ΠΟΛ 1012,1027 και 1120 του Ιαν '14 επί κυβερνήσεως Σαμαρά,οι συναλλαγές με Κράτος ή ΝΠΔΔ, έχουν ΚΑΙ παρακράτηση Φόρου -4%. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πάροχοι εταιρίες και φυσικά πρόσωπα που συναλλάσονται με το κράτος θα έχουν μια παρακράτηση φόρου που στο τέλος της χρονιάς θα αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος. 
Το θέμα είναι καθαρά λογιστικό και όχι ουσιαστικό. Πρακτικά σημαίνει ότι αν ένα φαρμακείο έχει φόρο εισοδήματος για όλη τη χρονιά 10000 ευρώ και του έχουν παρακρατηθεί από τα τιμολόγια που έχει εκδώσει στον ΕΟΠΥΥ 500 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία 9500 ευρώ.  


2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές: α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18684
© Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια: