Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Σε 1 χρόνο η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2011 & 2012

Παράταση ενός χρόνου δίνει η κυβέρνηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλώντου 2011 και 2012 (που δημιουργήθηκαν πριν από τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ).
Μετά από παλινωδίες ετών, η κυβέρνηση προσδιόρισε μέσω ΦΕΚ πότε τελικώς θα αποπληρώσει τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί από ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλα ταμεία προς τους φαρμακοποιούς και προς τους άλλους παρόχους υγείας. Το θετικό είναι ότι τα εν λόγω χρέη δεν θα παραγραφούν.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Τεύχος Β' 2195/27.06.2017, με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Β' 1932)"», στην παράγραφο 6 (σελ. 22079) αναφέρεται: "το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται στις 30.6.2018".

Δείτε εδώ πόσα χρέη έχουν συσσωρευτεί προς τους φαρμακοποιούς ανά ταμείο και φαρμακευτικό σύλλογο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είχε υποσχεθεί στους φαρμακοποιούς ότι η διαδικασία αποπληρωμής θα προχωρούσε άμεσα.

Ωστόσο στην ίδια παράγραφο του εν λόγω ΦΕΚ, ξεκαθαρίζεται ότι τα νέα χρέη που δημιουργούνται πρέπει να εξοφλούνται μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ.»

fk

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΒΑΛΤΑ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/late-payment-fees/index_el.htm

Εκπρόθεσμες πληρωμές

επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και με δημόσιες αρχές.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΜΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 1.000.000
ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ 4 Χ 365 = 1460 ΗΜΕΡΕΣ

Υπολογιστής τόκων


Οφειλόμενο ποσό

1000000
Ημέρες που παρήλθαν από την προθεσμία πληρωμής

1460
Υπολογισμός
Συνολικό καταβλητέο ποσό (μαζί με τους τόκους): 1 320 000