Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

"Εξορθολογισμός με τον ... αραμπά"

AΘΗΝΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κ.Μπερσίμη
Κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη διαβάσαμε τις οδηγίες σχετικά με την συνταγογράφηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής (υπ’αριθ. ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432/14.7.2017 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ).
Φαίνεται ότι παρά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση την οποία είχατε εκθειάσει την ημέρα υπογραφής της επέκτασης της συλλογικής σύμβασης των φαρμάκων για τα αναλώσιμα και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και στην οποία είχε στηριχθεί η όλη στρατηγική σας, έχει καταρρεύσει.
Το να ζητάτε από τους φαρμακοποιούς να προβαίνουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες τις οποίες θα έπρεπε να είχε καταργήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (όπως π.χ. έλεγχος ατομικών βιβλιαρίων, έλεγχο υπογραφών ιατρών, υπερσυνταγογράφηση, λανθασμένες ιατρικές διαγνώσεις, μη ταύτιση διάγνωσης και χορηγούμενης ποσότητας υλικών κ.λ.π.), είναι εκτός κάθε λογικής και αποδεικνύει την παταγώδη αποτυχία του ηλεκτρονικού συστήματος.
Σας έχουμε επανειλημμένως προτείνει να τοποθετήσετε στο ηλεκτρονικό σας σύστημα όλα όσα απαιτούνται (κόφτες, φραγμούς κλπ) ώστε να μην επιτρέπονται κατά την συνταγογράφηση παρεκτροπές και λάθη, τα οποία αργότερα επιρρίπτονται στους φαρμακοποιούς ως δήθεν λάθη δικά τους.
Επίσης θεωρούμε ότι η προσπάθειά σας να επιτύχετε εξορθολογισμό δαπάνης για τα προϊόντα αυτά στον Οργανισμό σας θέτοντας τιμές αποζημίωσης, μικρότερες από αυτές της χονδρικής τιμής με τις οποίες τα προμηθεύονται τα φαρμακεία και ταυτόχρονα να απαγορεύετε στους φαρμακοποιούς να εισπράττουν την προκύπτουσα διαφορά, είναι όχι μόνο απαράδεκτη, αλλά και απαγορευτική στο να χορηγούνται αυτά τα προϊόντα μέσω του των φαρμακείων μας, πράγμα το οποίο ίσως επιδιώκετε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: