Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών για εμβόλια


Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 91635/28.11.16 Απόφαση ΕΟΦ περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης» ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, μετά από διαρκή αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας φαρμάκων στην αγορά και σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εμβολιαστικές ανάγκες των ασθενών. 

Συγκεκριμένα :1) Προστίθενται στον κατάλογο των προσωρινά απαγορευομένων προς παράλληλη εξαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και αποθεματοποίηση, τα φάρμακα 


  • M-M-RVAXPRO PS.INJ.SUS. 
  • PRIORIX PS.INJ.SOL. 
  • PRIORIX-TETRA PS.INJ.SOL.
  •  PNEUMOVAX 23 INJ.SOL.
  •  D.T.VAX INJ.SUSP.

Δεν υπάρχουν σχόλια: