Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις για άδεια λειτουργίας φαρμακείου

Δεκτή έγινε από τον υπουργό Υγείας η νομική γνωμοδότηση του Π.Φ.Σ. για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας φαρμακείων, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ακύρωσε την τελευταία υπουργική απόφαση για το ιδιοκτησιακό.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ, προέκυψε νομικό κενό για το ιδιοκτησιακό και οδήγησε το υπουργείο Υγείας να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να μην προχωρήσουν σε έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα κανονιστική πράξη, που εν ολίγοις σήμαινε να μην εκδίδονται άδειες λειτουργίας φαρμακείου.

Ωστόσο με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./οικ.72707/28.9.2017), γίνεται δεκτή η πρόταση του νομικού συμβούλου του Π.Φ.Σ., Ηλία Δημητρέλλου. 

Ειδικότερα, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας λειτουργίας:
  1. σε αιτήσεις που βασίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α' 138), μετά από ήδη χορηγηθείσα άδεια ιδρύσεως, είτε επί κενής θέσεως, είτε κατ' εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων επί σκοπώ της συστέγασης (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ή του άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011)
  2. σε αίτηση για τη μεταφορά ήδη λειτουργούντος φαρμακείου σε νέο κατάστημα
  3. σε αίτηση για τη συστέγαση ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991)
  4. σε αίτηση για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας φαρμακείου μετά από αποσυστέγαση
  5. σε αίτηση για την έγκριση διατήρησης σε λειτουργία φαρμακείου ως κληρονομικού.

Τέλος, αναφέρεται ότι από μέρους του υπουργείου θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση σε ισχύ αδειών ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί βάσει της ακυρωθείσας ΚΥΑ, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί παραδεκτώς, δηλαδή εφόσον δεν καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας.

http://www.farmakeutikoskosmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: