Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών μετά τις αρχαιρεσίες της 8ης Οκτωβρίου 2017 και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Κόλμαν Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Α΄: Χατζηδάκη Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Β΄: Γκιρτής Κωνσταντίνος
Γ. Γραμματέας: Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Ευθυμιοπούλου Μαργαρίτα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιτομενέας Αλέξανδρος
Κοσμήτορας: Δήμος Βασίλειος
Μέλη: Πανίδης Δημήτριος, Ραυτόπουλος Χαρίλαος
Τέλος, η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Σάββας Κυριαζής, Παπαχρίστου Μαρία, Δρόσος Νικόλαος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών σύμφωνα με το καταστατικό, είναι διετής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: