Αναρτήθηκαν από τον ΕΟΦ οι τελικές προτεινόμενες τιμές της γενικής ανακοστολόγησης, της τελευταίας για το 2017, η οποία αφορά 7.913 ιδιοσκευάσματα.
Στις νέες τιμές έχουν συμπεριληφθεί οι διορθώσεις που προέκυψαν ύστερα από την τεκμηρίωση των στοιχείων από τις φαρμακευτικές εταιρίες κατά τη διαβούλευση που είχε ακολουθήσει μετά την αρχική ανάρτηση των προτεινόμενων τιμών.
Σειρά τώρα έχουν οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων μεθαύριο Παρασκευήκαι της απόφασης που θα υπογράψει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.
Οι τελικές προτεινόμενες τιμές, επισυνάπτονται εδώ.