Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Προς Πρόεδρο Φ.Σ.Θ.

Στα πλαίσια ανάληψης των καθηκόντων του νέου προέδρου του ΦΣΘ  η Κίνηση Νέων και Ενωμένων Φαρμακοποιών κατέθεσε προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα σύμφωνα με ανάγκες που έχουν εκφράσει συνάδελφοι σε βάθος χρόνου. 
Συγκεκριμένα προτείνουμε :  
  • Γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του συλλόγου για ωράριο λειτουργίας , αργίες και λειτουργία φαρμακείων εκτός νομίμου ωραρίου.
  • Εκσυγχρονισμός προγράμματος υπηρεσιών της δύναμης του συλλόγου.
  • Τροποποίηση υφιστάμενου ωραρίου ώστε να συμπίπτει με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας της δύναμης του συλλόγου.
  • Εισαγωγή υπηρεσιών-εφημεριών περιφερειακών δήμων στο FSTH.GR
  • Μηνιαία ενημέρωση για τα ποσοστά αποπληρωμής των κατατεθειμένων δαπανών (e-dapy).
  • Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στα μεταπτυχιακά μαθήματα που διοργανώνει ο ΦΣΘ και αλλαγή αίθουσας εφόσον η αίθουσα του συλλόγου μας δεν επαρκεί σε χωρητικότητα.
  • Ενημέρωση των πληρωμών ΕΟΠΥΥ - ΔΙΛΟΦ σε πραγματικό χρόνο ώστε κάθε συνάδελφος να γνωρίζει, με χρήση του προσωπικού του κωδικού, το ιστορικό των πληρωμών και κρατήσεων που πραγματοποιούνται μέσω ΔΙΛΟΦ και συλλόγου.
  • Παρουσία εκπροσώπου του ΔΣ κατά τους ελέγχους στα φαρμακεία της δύναμης του συλλόγου που πραγματοποιούνται από τη διεύθυνση υγείας.
  • Δήλωση ελλείψεων φαρμάκων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΦ από τον ΦΣΘ και δημιουργία αντίστοιχης εφαρμογής δήλωσης ελλείψεων φαρμάκων από τον ΦΣΘ.

Για την ΚΙΝΕΦ
Τα μέλη ΔΣ ΦΣΘ

Σαρδέλης Χαράλαμπος

Ξανθόπουλος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: