Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΦΣΑ"

Μόνο για τα μέλη του ΦΣΑ.
Οπως ενημερωθήκατε και επίσημα από τον ΦΣΑ, ο Σύλλογος προχώρησε σε επικαιροποίηση του μητρώου του, ώστε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος να επιτευχθεί η προσωποποιημένη πληροφόρηση των φαρμακείων της Αττικής.
Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή όλων των φαρμακείων της Αττικής, θα μπορούν τα μέλη του Συλλόγου, εισάγοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ειδική πλατφόρμα του ΦΣΑ που δημιουργείται, να συνδέονται με τον προσωπικό τους λογαριασμό, όπου θα περιέχονται ΟΛΕΣ οι πληροφορίες που αφορούν το φαρμακείο τους.
Για παράδειγμα:
Θα γνωρίζετε ποιά πληρωμή σας έγινε μέσω ΦΣΑ, τι αφορά, ποιές τυχόν απορρίψεις υπάρχουν, ποιές πληρωμές αναμένονται, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου σας.
Καλώ λοιπόν όλα τα μέλη του ΦΣΑ να διαβάσουν στην ιστοσελίδα του συλλόγου (www.fsa.gr) την ενημέρωση με τις οδηγίες για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και να εγγραφούν όσο το δυνατόν συντομότερα.
Στόχος μας είναι η αμεσότερη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών μας για τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ πληρωμές τους και για την λειτουργία των φαρμακείων τους.
Προσοχή: Για κάθε φαρμακείο θα υπάρχει ΜΙΑ εγγραφή (ακόμα και για τα συστεγασμένα).
Κωνσταντίνος Λουράντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: