Με 53 σημεία, το τεχνικό μνημόνιο που δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν, μετά την Συμφωνία στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, προβλέπει βήμα - βήμα τα νέα μέτρα στην υγεία που υποχρεούται η χώρα να εφαρμόσει κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία έως το 2022.
Τα μέτρα λίγο - πολύ γνωστά, όμως η λεπτομέρεια με την οποία αντιμετωπίζονται από το τεχνικό κείμενο, υποδεικνύει τον τρόπο εφαρμογής τους και προεξοφλεί τα αποτελέσματά τους.
Οικογενειακός γιατρός
Πρώτο μέλημα των δανειστών με τρία σημεία, είναι η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, και ως προαπαιτούμενο ζητείται η αντιστοίχιση των ασφαλισμένων και των ΑΜΚΑ τους με τον οικογενειακό γιατρό, η θεσμοθέτηση των παραπομπών από τον τελευταίο, η αδυναμία αλλαγής γιατρού νωρίτερα του εξαμήνου και η απ΄ευθείας χρέωση του ασθενή αν επισκεφτεί άλλον οικογενειακό γιατρό νωρίτερα.
Μείωση των clawback
Με άλλα δύο σημεία προβλέπεται η εφαρμογή των 14 μέτρων του ΕΟΠΥΥ για μείωση των clawback ανά τομέα παρόχου, με την κυβέρνηση να υποχρεούται στη θεσμοθέτηση εφαρμογής των μέτρων αυτών.
Παλαιά clawback
Άλλα δύο σημεία προβλέπουν την ολοκλήρωση των συμψηφισμών για καταβολή των clawback παρελθόντων ετών, με πλήρη αιτιολόγηση της αδυναμίας διενέργειας συμψηφισμού όπου παρατηρείται, αλλά και θεσμοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιου προβλήματος, προκειμένου να μην επανέλθει μελλοντικά.
Είσπραξη clawback 2017 με δόσεις
Προαπαιτούμενο αποτελεί η είσπραξη του clawback του 2016 από τους παρόχους υγείας, μέσω συμψηφισμών. Με 4 σημεία τίθεται θέμα ολοκλήρωσης των συμψηφισμών αυτών, και η οριστικοποίηση του clawback του πρώτου εξαμήνου του 2017, καθώς και η πληρωμή του σε 12 δόσεις αν το ποσό φθάνει μέχρι το 10% του κύκλου εργασιών, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει το 10%, τότε η πληρωμή θα γίνει σε 24 δόσεις. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες πέραν των παρόχων υγείας.
Παράταση του clawback
Προβλέπεται η παράταση του clawback ως το 2022 καθώς επίσης και η επέκταση των εισπράξεων σε κλάδους όπως οι οπτομέτρες και οι πάροχοι ειδικής αγωγής.
Αυστηρή χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Με 3 σημεία, προβλέπεται η εισαγωγή τουλάχιστον 20 πρωτοκόλλων στο σύστημα συνταγογράφησης, τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο τα φαρμακευτικά σχήματα όσο και τις οδηγίες περίθαλψης, ενώ ζητούνται αποδείξεις για την πρόοδο κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων που θα εισαχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Μαΐου 2018
Ως στόχος του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του περασμένου Μαΐου, που αποτελούσε προαπαιτούμενο,  αναφέρεται η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η συμβολή τους στον ευρύτερο στόχο της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης.
Στα 3 προβλεπόμενα σημεία αναφέρεται ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων θα συνεχίσει να γίνεται με τη χρήση των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, με παραπομπή στην πηγή ανεύρεσης της τιμής, λαμβανομένης υπόψιν της προηγούμενης διαδικασίας ανατιμολόγησης, της κατάταξης ATC5 (το κείμενο αναφέρει ATC 7 που δεν υπάρχει, οπότε η εκτίμηση αφορά το επίπεδο 5, δηλαδή την κάθε δραστική ουσία), καθώς και τη χρήση στοιχείων αναγνώρισης των φαρμακευτικών, των φαρμάκων, της συσκευασίας, του barcode, του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης των φαρμάκων για σύγκριση των δελτίων τιμών μεταξύ τους και για τη δυνατότητα παρατήρησης των τάσεων των τιμών.