Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Ανάλυση της φαρμακευτικής δαπάνης (IQVIA)

Στα 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, εξαιρουμένων των φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα του ν.3816.

Σύμφωνα με μελέτη της IQVIA για το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι τάσεις της αγοράς δείχνουν μείωση της εξωνοσοκομειακής αγοράς συνταγογραφουμένων φαρμάκων σε επίπεδο μισής ποσοστιαίας μονάδας από πλευράς αξιών και αύξηση της τάξης του 1,7% σε επίπεδο όγκου.
Οι μειώσεις τιμών στα φάρμακα, συνολικού ύψους 176 εκ. ευρώ, εξανεμίζονται από αύξηση του όγκου συνταγογραφουμένων φαρμάκων κατά 95 εκ. ευρώ και αύξηση αξιών των συνταγογραφουμένων φαρμάκων (υποκατάσταση) κατά 73 εκ. ευρώ.
Στο σύνολο της αγοράς συνταγογραφουμένων φαρμάκων:
  • τα πρωτότυπα υπό προστασία πατέντας φάρμακα καταλαμβάνουν μερίδιο 31,1% από πλευράς αξιών ή 8,1% από πλευράς όγκου
  • τα πρωτότυπα εκτός πατέντας φάρμακα καταλαμβάνουν μερίδιο 30,2% από πλευράς αξίας ή 37,4% από πλευράς όγκου,
  • τα γενόσημα μερίδιο 20,9% από πλευράς αξιών ή 31,7% από πλευράς όγκου και
  • τα λοιπά σκευάσματα μερίδιο 17,8% σε αξίες ή 22,8% σε όγκο.
Οι πρώτες τέσσερις ευρείες θεραπευτικές κατηγορίες (καρδιολογικά, φάρμακα του πεπτικού και μεταβολισμού, νευρολογικά και φάρμακα του αίματος) απορροφούν το 67% της αγοράς σε αξίες, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης του 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.
Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και Πορτογαλία αποτελούν τις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη, με τις τιμές στη χώρα μας να έχουν πέσει κατά 34% από το 2009, κυρίως στις κατηγορίες των νευρολογικών και καρδιολογικών φαρμάκων.
Σε ότι αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρατηρήθηκε μεγέθυνση της αγοράς κατά 3% σε αξίες, με τα πρωτότυπα να απορροφούν το 29,7% της αγοράς, τα off patent το 28,1%, τα γενόσηματο 22,4% και τα λοιπά φάρμακα το 19,8%. 
Από το σύνολο της αγοράς, μόνο το 9% δεν αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση. Εντούτοις, μόνο το 70% των αποζημιούμενων φαρμάκων, υπολογίζεται ότι αποζημιώνεται τελικά, σε ότι αφορά τα τεμάχια που πωλήθηκαν.
Η μεγέθυνση της αγοράς αποδίδεται στα μη αποζημιούμενα φάρμακα, καθώς σε ότι αφορά το μέρος των φαρμάκων που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, η αύξηση ήταν μόλις 1% σε αξίες.
Επίσης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης πρωτοτύπων φαρμάκων σε ποσοστό 31,8% έναντι 31,3% το πρώτο τρίμηνο του 2017, και πτώση της χρήσης off patent σε 29,6% από 31,1% και γενοσήμων σε 21% από 21,9%, σε αξίες. Από πλευράς όγκου, η συνταγογράφηση μειώθηκε στα πρωτότυπα στο 8,3%, έναντι 9,7%, και αυξήθηκε στα off patentκαι γενόσημα, σε ποσοστά 37,3% και 31,9% από 37,1% και 31,5% αντίστοιχα.
Τα φάρμακα μέχρι 15 ευρώ αντιστοιχούν στο 53% των αποζημιούμενων φαρμάκων, και φάρμακα μέχρι 5 ευρώ στο 56% των αποζημιούμενων φαρμάκων. Αντίστοιχα, φάρμακα με τιμή από 75 ευρώ και πάνω, αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% της αγοράς σε αξίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: