Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον ΕΟΠΥΥ

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι προκειμένου να λάβουν έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους απευθύνονται σε ειδικές επιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.

Νέες e-υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες εντάσσονται σε ένα συνολικό πακέτο δράσεων που έχει θέσει σε εφαρμογή ο πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Μπερσίμης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι προκειμένου να λάβουν έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους απευθύνονται σε ειδικές επιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου «ενεργοποιείται» το ηλεκτρονικό ΑΥΣ, με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων πολιτών για την αποζημίωσή τους και μηδενίζεται παράλληλα η ταλαιπωρία τους, καθώς, πλέον, δεν απαιτείται φυσική παρουσία τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικό είναι ότι το ΑΥΣ κάθε χρόνο δέχεται περισσότερα από 10.000 αιτήματα από πολίτες.
Μέχρι σήμερα, οι πολίτες, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες παροχές ή αποζημίωση, λάμβαναν την ιατρική γνωμάτευση και στη συνέχεια κατέθεταν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (Πε.Δι.) ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται από την Πε.Δι. στο ΑΥΣ, το οποίο συνεδριάζει και η απόφασή του κοινοποιείται στην Πε.Δι. για να ενημερωθεί ο πολίτης.
Στο εξής, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάσει μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα. Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στο ΑΥΣ, είτε από τον γνωματεύοντα γιατρό είτε από συμβεβλημένο πάροχο υγείας.
Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως γιατροί και συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας. Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά και υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης εξέλιξης του αιτήματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί, θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο.
Επιπλέον, στο site του ΕΟΠΥΥ παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει το αίτημά του και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού Φακέλου Υγείας του. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο πολίτης έχει τη δυνατότητα:
1. Να ενημερωθεί ανά κατηγορία για όλες τις παροχές υγείας, τις οποίες έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 και στο έξης. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στον χρόνο έκδοσης ή και εκτέλεσης από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, οι οποίοι είναι γιατροί, φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία, θεραπευτήρια, μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αποκατάστασης, μονάδες αναπηρίας, πάροχοι υλικών κ.λπ.
2. Να εξάγει προσωπικές αναφορές (pdf) ανά κατηγορία παροχής, τις οποίες θα χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περιπτώσεις που ζητηθεί, δύναται να λάβει σφραγίδα επικύρωσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ.
3. Να αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ δήλωση εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνεί ή δεν έχει λάβει οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία εμφανίζεται στον φάκελο.
4. Να λάβει απαντήσεις στις δηλώσεις εναντίωσης που έχει πραγματοποιήσει (στην ενότητα «Ενημερώσεις» του Κεντρικού Μενού) από τον ΕΟΠΥΥ.
5. Να πληροφορηθεί για όλες τις παροχές που αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ηλεκτρονική Προέγκριση

Εκτός από τα παραπάνω, ακόμη μία ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού συζητήθηκε η διαδικασία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και αποφασίστηκε η αποζημίωση για περίπου 40 αιτήματα γιατρών.
Με το νέο σύστημα μειώνεται ο χρόνος αναμονής για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους και δεν απαιτείται φυσική παρουσία τού ασθενή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα έγκρισης.
Η διαδικασία απλοποιείται και το αίτημα στέλνεται ηλεκτρονικά από τον γιατρό κατά τη συνταγογράφηση του φαρμάκου. Η απάντηση λαμβάνεται ηλεκτρονικά, εκδίδεται η συνταγή, ενώ αυτόματα ενημερώνεται το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ που εξυπηρετεί τον ασθενή, προκειμένου το φάρμακο να είναι διαθέσιμο.
Σημειώνεται ότι η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται δωρεάν, χωρίς καμία συμμετοχή των ασθενών.
http://www.euro2day.gr

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Κάθε μήνα εκδίδονται 6,5 εκατ. συνταγές φαρμάκων

Την άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, με στόχο τον έλεγχο της συνταγογράφησης, ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.
Αυτό γιατί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες χώρες πλην της Ελλάδας, δίνουν στους γιατρούς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, ώστε να προωθούν στους ασθενείς αρχικά θεραπείες χαμηλού κόστους. Σε περίπτωση, ωστόσο, που αυτές δεν αποδειχθούν αρκετά αποτελεσματικές, οι γιατροί μπορούν να εγγράψουν στους ασθενείς πιο εξειδικευμένες, συνήθως, υψηλότερου κόστους θεραπείες. Αυτό αποτελεί, λοιπόν, μια μορφή εξορθολογισμού της συνταγογράφησης.
Το μέτρο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα μπορούσε, κατά τη φαρμακοβιομηχανία, να «βάλει φρένο» στην υπερσυνταγογράφηση, δεδομένου ότι κάθε μήνα εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ περίπου 6,5 εκατ. συνταγές φαρμάκων, «με αποτέλεσμα να εκδίδονται κάθε χρόνο γύρω στις 80 εκατ. συνταγές», σημειώνει στην «Κ» παράγων της αγοράς.
Παράλληλα, παρότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί, από το 2009 έως το 2017, κατά τουλάχιστον 62%, ο αριθμός των συνταγών που εκδίδονται ανά μήνα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 44%. Ετσι ο αριθμός τους από 4,5 εκατ. το 2009 ανήλθε στις 6,5 εκατ. συνταγές μηνιαίως.

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη φαρμακευτική αλλεργία

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η αλλεργιολόγος Τζένη Καψάλη, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, «η φαρμακευτική αλλεργία είναι μια αντίδραση που προκαλείται όταν ένα άτομο πάρει ένα φάρμακο και στον οργανισμό του υπάρχουν ειδικά αντισώματα ή ειδικά κύτταρα εναντίον του συγκεκριμένου φαρμάκου». Η ίδια απάντησε στις ερωτήσεις μας.
   Πότε μπορεί κάποιος να αντιδράσει μετά από τη χορήγηση φάρμακου;
   Την πρώτη φορά που κάποιος θα λάβει ένα φάρμακο, κατά κανόνα δεν θα αντιδράσει. Είναι όμως πιθανό, αν έχει κάποια προδιάθεση, το ανοσολογικό του σύστημα να αρχίσει να παράγει αντισώματα εναντίον του συγκεκριμένου φαρμάκου, δηλαδή το άτομο να ευαισθητοποιηθεί και σε τυχόν επόμενη λήψη του φαρμάκου να εμφανίσει αλλεργική αντίδραση. Αν η πρώτη λήψη του φαρμάκου διαρκέσει αρκετά (7-10 ημέρες) μπορεί να υπάρχει επαρκής χρόνος για ευαισθητοποίηση και αντίδραση από την πρώτη φορά που θα πάρει κάποιος το φάρμακο.
   Πόσο συχνές είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις στα φάρμακα;
   Υπολογίζεται ότι λιγότερο από 10% των ανεπιθύμητων αντιδράσεων στα φάρμακα είναι αλλεργικές αντιδράσεις.
   Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;
   Μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο έχουν οι ενήλικες (γιατί έχουν πάρει αρκετά φάρμακα και έχει υπάρξει χρόνος να ευαισθητοποιηθούν), όσοι έχουν ήδη εμφανίσει φαρμακευτική αλλεργία σε άλλο φάρμακο και όσοι λαμβάνουν το φάρμακο σε ενέσιμη μορφή.
   Ποια φάρμακα προκαλούν συχνότερα αλλεργικές αντιδράσεις;
 

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Άρχισαν οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα στην Τουρκία

Τη μεγάλη οικονομική κρίση στην Τουρκία ακολουθεί μια άλλη κρίση, αυτή την φορά ανθρωπιστική. Εξαιτίας της ραγδαίας υποτίμησης της αξίας της τουρκικής λίρας, στην τουρκική αγορά άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ελλείψεις φαρμάκων. Οι ελλείψεις πλήττουν κυρίως του καρκινοπαθείς.
Ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Φαρμακοποιών, Ερντογάν Τσολάκ, δίνει στη δημοσιότητα την πληροφορία ότι αυτή την στιγμή παρατηρούνται ελλείψεις σε 503 είδη φαρμάκων. Οι ελλείψεις ενδέχεται να λάβουν δραματικές διαστάσεις κατά τις επόμενες ημέρες, σε περίπτωση φυσικά που συνεχιστεί η μεγάλη κατρακύλα της τουρκικής λίρας.
Ο κ. Τσολάκ επεξηγώντας τη νέα εξέλιξη, τονίζει ότι στην τουρκική φαρμακευτική αγορά η αντιστοιχία του ευρώ είχε σταθεροποιηθεί στις 2,69 μονάδες. Σήμερα, η αντιστοιχία του ευρώ ξεπερνά πλέον τις 7 μονάδες, γεγονός που προκαλεί μεγάλα προβλήματα για τους Τούρκους φαρμακοποιούς και ασθενείς. Ο κ. Τσολάκ αναφέρει ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες που προμηθεύουν την Τουρκία με φάρμακα έχουν ελαττώσει τα στοκ που διοχετεύουν στην αγορά και μ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται μεγάλες ελλείψεις.
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι ασθενείς δηλώνουν ότι πλέον δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου.Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην τουρκική αγορά προκύπτουν σε σχέση με τα εισαγόμενα φάρμακα, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τα ξένα νομίσματα.
http://m.kathimerini.com.cy

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

«Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι;»

Επί εποχής Λοβέρδου, κάποια στιγμή μας κάλεσε στο γραφείο του (μετά από αίτημά μας), για να συζητήσουμε για το ωράριο, για το οποίο ο κλάδος επέμενε στην παραμονή του όπως ήταν τότε: σαράντα ώρες λειτουργίας εβδομαδιαίως εντός πενθημέρου.
Ένα από τα επιχειρήματά του ήταν, πως εκτός του ότι το ζητούσε ην τρόϊκα με εμμονή, θα ήταν για το … καλό των πολιτών, οι οποίοι θα έβρισκαν ευκολότερα φαρμακείο, όταν το ζητούσαν. Είχε μάλιστα αναφέρει παράδειγμα, λέγοντας συγκεκριμένα πως «αν εγώ που μένω στα βόρεια προάστια, γνωρίζω ότι το φαρμακείο του Μπακάκου στην Ομόνοια είναι συνεχώς ανοικτό 8 το πρωί έως 12 το βράδυ, δεν θα ψάχνω στην γειτονιά μου ανοικτό φαρμακείο στα σοκάκια, αλλά θα πάω κατευθείαν εκεί. Αν μάλιστα αυτό γίνει και στην περιοχή μου και γνωρίζω ότι το φαρμακείο τάδε είναι ανοικτό κάθε μέρα στην συγκεκριμένη θέση, θα πήγαινα κατ’ ευθείαν εκεί!»
Αυτός είναι ο ορισμός της δεσπόζουσας θέσης.
Δημιουργείς μια θέση, υπέρ σου, την οποία για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστής σου και έτσι επιβάλλεις τους όρους σου εις βάρος των υπολοίπων. Κανόνας των «αγορών», οι οποίες πάντα υπηρετούνται εντός και εκτός συνόρων και οι οποίες επιβάλουν των ανταγωνισμό για το καλό δήθεν του κοινωνικού συνόλου.
Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά δημιουργεί συνθήκες υπέρ των ισχυρών, συρρικνώνοντας τους κλάδους που αποτελούν τον κοινωνικό ιστό.
Το φαρμακείο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών όλο το εικοσιτετράωρο με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, όταν τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Γι’ αυτό και τα εφημερεύοντα φαρμακεία ονομάζονται «φαρμακεία ασφαλείας». Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της εφημερίας σε κάθε μορφή της κοινωνικής ζωής.
Σε ένα ωράριο ΜΗ ΕΝΙΑΙΟ όπου όλοι δεν θα κλείνουν την ίδια ώρα, αλλά κατά βούληση, δεν μπορεί να επιβάλλεται ο θεσμός της εφημερίας. Με άλλα λόγια …. πως είναι δυνατόν να αναγκάζουν κάποιον σε εφημερία, όταν ο διπλανός του είναι συνεχώς ανοιχτός τις εμπορικές ώρες και έχει δημιουργήσει δεσπόζουσα θέση;
Όπως φαίνεται λοιπόν, το θέμα δεν είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά η εξουθένωση όσων δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ακολουθήσουν τους νέους ρυθμούς της αγοράς!
Με υποχρεωτικές εφημερίες χωρίς νόημα, με αναγκαστική εφαρμογή ενός διευρυμένου ωραρίου ώστε να μη σε αποβάλλουν οι «αγορές», με πρόστιμα αν δεν ακολουθήσεις το δηλωθεν ωράριο, με απελευθερώσεις των τιμών υπέρ της βιομηχανίας φαρμάκων (εδώ δεν … πλήττεται ο πολίτης από τις αυξήσεις των ΜΗΣΥΦΑ!!!), με αποδυνάμωση των συλλογικών οργάνων (από ψήφιση νόμων που ευνοούν τον ατομισμό και τον κανιβαλισμό) ουδείς μπορεί να εγγυηθεί για το αύριο του κλάδου (και όχι μόνο).
Και κυρίως η παρουσίαση του νέου νόμου περί ωραρίου στην Βουλή των Ελλήνων, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, ως υλοποίηση …. ΠΑΓΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ του κλάδου, όταν σε όλους είναι γνωστή η θέση του κλάδου και η αποστροφή του στις μεθοδεύσεις για την επικράτηση των ισχυρών και την εύνοια των «κολλητών».
Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που παρουσιάζουν στον Υπουργό ανύπαρκτα ΠΑΓΙΑ αιτήματα του κλάδου, που συμφωνούν υπογείως για θέματα που αφορούν ζωτικής σημασίας θέματά του και που διαμορφώνουν το μέλλον του ανάλογα με τις προσωπικά δικά τους συμφέροντα και εκτιμήσεις; Ποιοι είναι αυτοί που ζήτησαν την επαναφορά του νόμου Λοβέρδου, τον οποίο πολεμήσαμε μέχρις εσχάτων όταν πρωτοεμφανίστηκε το … στερέωμα;
Εκτός και αν ο Υπουργός λειτουργεί αυτοβούλως, υλοποιώντας κάποιο σχέδιο ανατροπής των δεδομένων στον χώρο του φαρμακείου, πράγμα που θα έπρεπε την επόμενη μέρα της δήλωσής του στην Βουλή περί πάγιου αιτήματος του κλάδου των φαρμακοποιών, να βγει διάψευση εκ μέρους της διοίκησης του ΠΦΣ, πράγμα που δεν έγινε ποτέ…. Αντιθέτως, πριν καν ανακοινωθεί επίσημα εκ μέρους του Υπουργείου, ανέβηκαν στο διαδίκτυο ανακοινώσεις εκ μέρους τους, παρουσιάζοντας το νέο ωράριο ως «καλό νέο για τον κλάδο»!!!
Τελικά ποιός ο λόγος αναμόχλευσης του θέματος ωραρίου από την διοίκηση του ΠΦΣ; Για να είναι … συνεπής με τις προεκλογικές υποσχέσεις της προς τους εκλέκτορες, περί «λύσης του θέματος του ωραρίου» εκ μέρους της; Εκτός και αν οι εκλέκτορες, διαφοροποιούμενοι από την βάση, αυτό ήθελαν, πράγμα που δεν πιστεύω! Η μήπως πήγαν για μαλλί (παραβλέποντας ότι το ενιαίο ωράριο δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την Κυβέρνηση) και βγήκαν … κουρεμένοι και μάλιστα γουλί;
Όμως ω γέγονε, γέγονε!
Και δεν πιστεύω πως η Κυβέρνηση θα πάρει πίσω ό,τι κατασκεύασε! Ούτε την υποχρέωση τήρησης του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, ούτε τα πρόστιμα που προβλέπονται για την μη τήρησή του. Και όσο και αν αυτό ακούγεται λογικό για τον πολίτη (αφού αυτό δηλώνεις, αυτό πρέπει να ακολουθείς) τόσο είναι αδύνατον να εφαρμοστεί από την πλειονότητα των φαρμακείων της Χώρας τα οποία θα σύρονται σε κλεφτοπόλεμο για την επιβίωσή τους!
«Ό,τι σπέρνεις θερίζεις» λέει μια σοφή παροιμία. Γι’ αυτό ποτέ δεν υποσχεθήκαμε προεκλογικά φούμαρα, όπως έκαναν οι υπόλοιποι, που έσπειραν ανέμους για να θερίσει ο κλάδος θύελλες…
Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τον ΦΣΑ δεν πρόκειται να στηρίξω ως πρόεδρος του συλλόγου, έναν νόμο άδικο και ανεφάρμοστο, που υπηρετεί τους λίγους και εκλεκτούς και εξουθενώνει μέχρι αφανισμού τους πολλούς και πραγματικούς υπηρέτες υγείας.
Και αυτό όσο περνά από το χέρι μου…
Ο έξυπνος άνθρωπος, μαθαίνει πάντα από τα λάθη των άλλων, ελαχιστοποιώντας τα δικά του.
Η Κυβέρνηση φαίνεται πως δεν έμαθε τίποτα από τα λάθη των προηγούμενων! Είναι καιρός να μάθει από τα δικά της…
Για την Ανεξάρτητη Φαρμακευτική Συμμαχία
Κωνσταντίνος Λουράντος

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Διευκρινήσεις για το νέο σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς γιατρούς

Γραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Είναι γνωστό ότι έχει δρομολογηθεί μία σοβαρή αλλαγή στο τοπίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των δημόσιων δομών και τη σταδιακή ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου στηριγμένου στον οικογενειακό γιατρό, την πρόληψη και την κοινοτική φροντίδα.  Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί (ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής) έχουν επικουρικό ρόλο συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οικογενειακοί γιατροί των Κέντρων Υγείας  και των ΤΟΜΥ.
Από σήμερα αλλάζει το προηγούμενο στρεβλό σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς που ως γνωστόν,  οι 200 επισκέψεις εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.
Το νέο σύστημα συμβάσεων έχει ως κύρια χαρακτηριστικά:
  • Η δέσμευση συγκεκριμένου χρόνου καθημερινά για την φροντίδα των πολιτών έτσι ώστε να συμπληρώνονται 20 ώρες την εβδομάδα για όλο το μήνα
  • την έγκαιρη δήλωση ωραρίου, ημερών και ωρών εργασίας ανά εβδομάδα με ανάρτησή τους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα,
Διευκρινίζεται ότι:
Α) Με το παλιό σύστημα, οι περίπου 1700 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περίπου 340.000 επισκέψεις μηνιαίως, ενώ προς το παρόν οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, μπορούν, λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου, να πραγματοποιήσουν περίπου 200.000 ραντεβού. 
Να συνυπολογιστεί ότι ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να έχει ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στο δίκτυο των συμβεβλημένων του και ήδη καταγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι οικογενειακοί γιατροί που προσλαμβάνονται στις ΤΟΜΥ - των οποίων ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης επαναπροκήρυξης-  ανταποκρίνονται ήδη σε ένα πολύ σημαντικό όγκο επισκέψεων  για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Παράλληλα, ακολουθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η προκήρυξη 450 θέσεων μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, για τα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου όλης της χώρας.   
Β)  Το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. 
Τέλος επισημαίνεται ότι τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά  θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμιά παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία)  και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία). 

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Καταγγελίες Λουράντου για ωράριο και πειθαρχικά

Μαθαίνω ότι:
Α) Ο Π.Φ.Σ. με παρεμβάσεις μέλους του Δ.Σ. και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, κατάφερε να επιβάλει την υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή της διεύρυνσης ή τελικά ήταν συλλογική η προσπάθεια της διοίκησης του Π.Φ.Σ;
Β) Με παρέμβαση του προέδρου του Π.Φ.Σ. παραλήφθηκε η διάταξη που είχε μπει στο τελευταίο νομοσχέδιο για την επαναφορά του δικαστικού στα πειθαρχικά συμβούλια. Φαντάζομαι πως αν έγινε αυτό (προσωπικά διατηρώ επιφυλάξεις γιατί θα ήταν απαράδεκτο) θα πρέπει να εξηγηθεί κατάλληλα ... ειδικά για περιπτώσεις εκβιασμών προς άγρα ψήφων.
Γ) Πρόεδρος επαρχιακού συλλόγου,που προεδρεύει και του πειθαρχικού ζήτησε από τους προέδρους των υπολοίπων συλλόγων που εντάσσονται σε αυτό το πειθαρχικό, 500 ευρώ για κάθε περίπτωση δική τους που θα εκδικάζεται, ώστε να πληρώνεται ο/η δικηγόρος του Πειθαρχικού. Σημειωτέον ότι τον/την δικηγόρο του πειθαρχικού προσέλαβε ο ίδιος χωρίς να ρωτήσει κανένα από τους υπόλοιπους προέδρους... Ο ίδιος δεν ήθελε με τίποτα την επαναφορά του δικαστικού στα πειθαρχικά.
Περιμένω ... διαψεύσεις με πραγματικό ενδιαφέρον!

Εξισώνεται η τιμή αποζημίωσης των γενοσήμων φαρμάκων με τη λιανική τιμή

Εξισώνεται η τιμή αποζημίωσης των γενοσήμων φαρμάκων με τη λιανική τιμή τους, όπως προβλέπεται από τη ψήφιση του νόμου νόμο 4549/18 και την αναπροσαρμογή της Θετικής Λίστας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση της συμμετοχής του ασθενή στην αγορά των εν λόγω συνταγογραφούμενων σκευασμάτων.
Την απόφαση χαιρετίζουν με κοινή ανακοίνωση τους 21 ομοσπονδίες και σύλλογοι ασθενών*, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η εξίσωση της τιμής αποζημίωσης των γενοσήμων με τη λιανική τιμή καθώς και η μηδενική επιβάρυνση για όσους πλήρωναν συμμετοχή 10% συνιστούν πράγματι θετικά μέτρα, ωστόσο θα πρέπει να ενταχθούν σε μία συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της περαιτέρω μείωσης της θεσμοθετημένης συμμετοχής του ασθενούς στο φάρμακο και της καταπολέμησης της υπερσυνταγογράφησης και της προκλητής ζήτησης».