Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Διετής εξαίρεση από το clawback

Την εξαίρεση των νέων γενοσήμων από το clawback που συνδέεται με την ανάπτυξη (ποσοστό 10% του συνόλου) αποφάσισε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα απόφαση αφορά τα γενόσημα που εισέρχονται για πρώτη φορά στη θετική λίστα, για τα οποία και δεν θα ισχύει επιμερισμός του ποσού της υπέρβασης, καταργώντας το 10% που αντιστοιχεί στο μερίδιο ανάπτυξής τους. εξαίρεση θα ισχύει για τα δυο πρώτα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι βασική Υπουργική Απόφαση προέβλεπε ότι το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες στους ΚΑΚ α) κατά 90% με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα εμβόλια που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Δεν υπάρχουν σχόλια: