Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΠΦΣ προς GSK για τη διάθεση προϊόντων «Otrisalin» και «Breathe Right» από τα Super Market


Δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσε η απόφαση της εταιρείας σας να διαθέτετε εφεξής τα προϊόντα για τη ρινική αποσυμφόρηση «Otrisalin» και «Breathe Right» και από τα Super Market, καίτοι γνωρίζετε λίαν καλώς ότι η εν λόγω απόφαση διαταράσσει και τραυματίζει ανεπανόρθωτα την πολυετή συνεργασία των φαρμακείων με την εταιρεία σας. Πόσω μάλλον όταν τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και δεκάδες άλλα της εταιρείας σας, έγιναν ευρέως γνωστά στο κοινό μέσω των φαρμακείων, με τη συμβολή και τη συμβουλή των Φαρμακοποιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε όπως προβείτε στην άμεση αναθεώρηση της εν λόγω αποφάσεως διαθέτοντας τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά μέσω των φαρμακείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Οι ασφαλιστικές εισφορές μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδου μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 982/1979, όπως ισχύει, συστάθηκε στο πρώην ΤΣΑΥ ο κλάδος μονοσυνταξιούχων, με σκοπό τη χορήγηση προσαύξησης της κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του ανωτέρω πρώην Ταμείου, εφόσον δεν υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου, ο οποίος λειτούργησε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ήταν προαιρετική. Ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑΥ, κατέβαλε μηνιαία εισφορά, ύψους 50% της προβλεπόμενης, για την κύρια ασφάλιση μηνιαίας εισφοράς, προκειμένου να λάβει κατά τη συνταξιοδότησή του προσαύξηση της κύριας σύνταξης κατά 50%.

Με την αριθ. 58/10-12-2009 απόφαση του ΔΣ του πρώην ΕΤΑΑ, αποφασίστηκε ότι η ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων διακόπτεται οποτεδήποτε, με δήλωση ρητή και αμετάκλητη του υγειονομικού, χωρίς επιστροφή των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

«Κατ' εξαίρεση, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, για όσους είχαν υπαχθεί στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, μέχρι την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω απόφασης, αποφασίστηκε ότι, σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης, θα επιστρέφονται άτοκα οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον η σχετική αξίωση δεν είχε παραγραφεί. Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ, με βάση την ανωτέρω απόφαση, υπέβαλε αίτημα διαγραφής από τον κλάδο μονοσυνταξιούχων και επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών, ενώ πολλοί ασφαλισμένοι διέκοψαν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, θεωρώντας ότι αυτές θα συμψηφιστούν με τα προς επιστροφή ποσά από τον κλάδο μονοσυνταξιούχων.

Με αποφάσεις, όμως, του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκαν οι